ДруштвоЕкономијаСервис

НСЗ обавештење: рокови у управним поступцима

  1. март 2020. године, Београд

Дана 24. марта 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, из тих разлога Национална служба за запошљавање обавештава кориснике о следећем:

  • Странке које нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским путем или путем поште, за време трајања ванредног стања, моћи ће ове радње да предузму по престанку ванредног стања. За време ванредног стања прекинуће се рачунање рокова.
  • Сматраће се да је достава решења и других писмена од стране органа, од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити (преклузивни рокови) извршена кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Од овог дана почиње рачунање рокова за изјављивање жалби, приговора, других правних средстава, као и предузимање радњи које су везане за рокове који се иначе не могу продужавати. Ако је странка благовремено поднела поднесак у време ванредног стања или пре истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да исти поново подноси.
  • Продужују се рокови за поступање управних органа (решавање по захтевима, жалбама, другим правним средствима као и другим поднесцима странака) и исти ће се продужити 30 дана од дана престанка ванредног стања.

Све информације можете пронаћи на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs или се обратити надлежним филијалама путем телефона.

Национална служба за запошљавање, Односи с јавношћу