Општина Бечеј: Иницијативе из кабинета председника општине

Члан кабинета председника општине Бечеј задужен за послове демографије и популационе политике, Тот Ференц је 17. јуна у складу са својим овлашћењима предао председнику општине Бечеј две иницијативе на даље разматрање. 

Прва иницијатива је да се у општини Бечеј омогући бесплатно паркирање возила за труднице и породиље а друга се односи на увођење посебних критеријума за стипендије за студенте са инвалидитетом у општини Бечеј. 

„Бесплатан паркинг на први поглед може да изгледа као мала и безначајна помоћ трудницама и породиљама, али то је време очекивања бебе у случају труднице, или кружење градом  и по петнаест минута са малом бебом у случају породиље док нађе слободно паркинг место. То је време нервозе, журбе а посебно и време великих издатака, што сваку помоћ чини значајном у породици. Зато, у иницијативи предложио сам да се промени текст Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј, и да се на сваком паркинг простору  где има више од 10 места резервисаних за паркирање обезбеди и обележи  најмање два резервисана паркинг места за труднице и породиље“ – рекао је Тот. 

О другој иницијативи, Тот је прецизирао да се односи на критеријуме за доделу стипендија и да предлаже да се измени Одлука о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј. Његов предлог је да се приликом расписивања конкурса за стипендирање студената распише конкурс са ублаженим критеријумима за студенте са инвалидитетом.

Према наводима из образложења ове иницијативе студенти са инвалидитетом имају већи изостанак са наставе и мање положених испита годишње уколико примају одређену терапију, или су на друге начине онемогућени да прате наставу, или просто остварују ниже просеке од својих колега и колегиница па према томе нису компетитивни. Из наведених разлога било би неопходно постојање блажих критеријума, који су прилагођени и дефинисани у складу са реалним могућностима особа са инвалидитетом. 

„Имајући у виду чињеницу да Устав републике Србије и  Закон о локалној самоуправи дају локалној самоуправи значајне компетенције и овлашћења за спровођење мера популационе политике, предложио сам формирање радне групе који ће размотрити горе предложене измене  у тексту Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј и у Одлуци о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј“ – закључио је Ференц Тот.