Економија

Општина Бечеј: Нови уговори и јавне набавке (март и април)

На порталу јавних набавку тренутно се, када су бечејска предузећа и институције у питању у фази уговорених послова налази седам пројеката. Од тога три уговора се односе на ЈП „Комуналац“, два на ЈП „Водоканал“ и по један на Општинску управу Бечеј и Дом здравља Бечеј. 

ЈП „Комуналац“ уговорио је набавку радова за летње одржавање путева, улица и банкина са групом ГП „Градитељ“ доо из Новог Сада и „Градитељ“ АД Кикинда на укупни износ од 17 милиона динара са ПДВ. Ова група је била једини понуђач на конкурсу. 

Други уговор за ово предузеће потписан је за набавку радова за мелиорацију земљишта (културнотехничка мелиорација и агромелиорација). Почетна процена вредности ових радова била је 10 милиона, уговорена цифра је 12 милиона динара (са ПДВ) са групом понуђача коју чине „Циклонизација“ АД Нови Сад и ДОО „Машинац“ такође из Новог Сада. Они такође били једини понуђач за ове послове. 

Трећи уговор за ЈП „Комуналац“ односи се на јавну набавку за сакупљање анималног отпада а уговорена цена је 11 милиона динара (са ПДВ) са такође јединим понуђачем за ове послове „Еко Вет Плус“ из Врбаса. 

ЈП „Водоканал“ за јавну набавку услуга одржавања хлоринатора није објављивао јавни позив него је ова јавна набавка обављена преговарачким поступком јер, како се каже у образложењу, „посао је уговорен са једином фирмом која производи и сервисира опрему која је неопходна за предвиђени посао“. У питању је фирма „Сигма“ из Црвенке. Цена радова уговорена је на око 2.4 милиона динара. 

ЈП „Водоканал“ је такође потписао и уговор са Институтом за јавно здравље Војводине на око 3.1 милион динара за услуге анализе воде. 

Дом Здравља Бечеј је путем система јавних набавки уговорио и куповину новог УЗ колор Доплер апарата за нешто мање од  4.8 милиона динара. За ову јавну набавку било је два понуђача али је комисија проценила да један од понуђача не задовољава критеријуме стручних капацитета и није обезбедио доказе да може да обезбеди услове из уговора. Изабрани понуђач са којим је потписан и уговор је „Медиком“ доо из Шапца. 

Општинска управа Бечеј је потписала уговор за јавну набавку радова на изградњи семафора на углу Зелене улице и Змај Јовине са ДОО „Селма“ из Суботице а вредност пројекта је око 4.9 милиона динара.