Економија

Општина Бечеј: Суфинансирање енергетске санација кућа и станова

Важно!!!

Јавни позив је обустављен двадесет дана раније, 29.јануара 2024. године, због великог интересовања грађана Бечеја за овај програм субвенција. Средства од 20 милиона динара су већ  утрошена. У наредном периоду Комисија ће објавити резултате конкурса.


Општина Бечеј је средином јануара објавила коначно и наја-вљени Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Општина Бечеј.

С обзиром да је у питању још прошлогодишњи конкурс овај јавни позив трајаће нешто краће, тачније већ у другој половини фебруара требало би да се конкурс за крајње кориснике, односно за грађане заврши да би се у што краћем року средства доделили и почели радови. Све релевантне информације могу се наћи на сајту општине, комплетно са већ израчунатим основицама за које грађани могу да конкуришу, које врсте пројеката и радова су у оптицају, колико мо-жете да добијете као субвенцију за те радове, као и која је процедура и који су документи потребни да се прибаве.

Као и пре годину дана и овде се средства на уплаћују на рачун крајњих корисника, тј. грађана, него на рачун изабраних извођача радова.

Иако је максимални удео бесповратних средства предвиђен 50%, грађани би требало да обрате пажњу јер постоје још додатне опције за одређене пакете, тачније за додатне мере, може одобрити и већи удео бесповратних средстава.

Подносилац пријаве уз пријавни образац, доставља и предрачун/профактуру коју је издао један од привредних субјеката, који се претходно пријавио на Јавни позив за привредне субјекте, у оквиру којег је донето Решење о листи пријављених привредних субјеката.

Грађани (домаћинства) се могу пријавити за 9 мера енергетске санације:

  • замена спољних прозора и врата,
  • изолација спољних зидова,
  • изолација испод таванице/крова,
  • замена грејача простора са ефикаснијим котлом на гас,
  • замена грејача ефикаснијим котлом на биомасу,
  • уградња топлотне пумпе,
  • замена и уградња цевне мреже и грејних тела,
  • уградња соларних колектора за припрему топле воде и
  • уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Укупна средства за суфинансирање износе 20.000.000,00 динара.Сви детаљнији услови се могу пронаћи у тексту Јавног позива, који је објављен на сајту општине Бечеј, у делу – Сервис грађана-Енергетска санација, а могу се преузети и у Општини, у канцеларији број 15 – где се може добити помоћ при конкурисању или се може обратити на број телефона 021/6811823. Пријаве се подносе у затвореној коверти, на писарницу Оп-штине и одобраваће се по редоследу како буду примљене.