ВестиДруштво

Основни суд Бечеј: Годишња конференција ОС Бечеј

У Основном суду у Бечеју председник суда Арпад Бучу и секретар Марко Божовић су одржали редовни годишњу конференцију за штампу (која је, додуше, у претходне две године изостала) на којој су представили рад Основног суда у Бечеју (који покрива територију Бечеја и Новог Бечеја) у претходне две године.

Председник суда Арпад Бучу је на ту функцију изабран крајем прошле године. Он је током конференције говорио о кадровским капацитетима Основног суда, о систематизацији послова, стању објеката у којем суд ради, буџетским средствима којима овај државни орган располаже …

Арпад Бучу је рекао да тренутно Основни суд ради на две локације, седиште је у  згради Основног суда у Бечеју али се рад делимично одвија и у испостави суда у Новом Бечеју. Укупно запослено је 26 радника у сталном радном односу и 7 на одређено време, од тога је 8 судија. У претходне две године суд је радио са само 5 или 6 судија, тек од ове године, именовањем још двоје судија Марка Божовића и Иване Аврамов, суд је почео да ради у пуном капацитету. С обзиром на велики број предмета на годишњем нивоу ово се донекле одразило и на статистичке податке који се односе на успешност рада суда у претходне две године али, како кажу, не драстично захваљујући добро организованом раду у самом суду.

Добар део ове конференције био је посвећен, и о томе је највише говорио председник суда, стању објекта зграде у којој ради Основни суд. С обзиром да је прилично дуго зграда била видно оштећена и ограђена због небезбедности за пролазнике, Бучу је рекао да су почетком ове године успели да обезбеде средства да се тај проблем барем делимично реши.

Како каже, зграда је прилично стара, изграђена је још 1906. године а последње веће реновирање рађено је 1983. године. За потребе одржавања зграде и опремања на годишњем нивоу у буџету Министарства правде које је надлежно и које је власник зграде суда предвиђено је за два објекта (Бечеј и Нови Бечеј, обе зграде заједно имају негде око 2000 м2) око 300.000 динара за одржавање и 200.000 динара за опремање. То су недовољна средства, рекао је председник суда да се било шта уради, санира или само одржава. У току прошле године, након што је фасада почела да отпада, добили су додатна средства од 161.000 динара за санирање фасаде (толико да се уклоне елементи фасаде који су били склони паду и да се очисти олук који је такође урушавао фасаду јер се вода сливала) па је сада тренутно прилаз згради безбедан и без ризика за безбедност пролазника.

Ова зграда суда је под заштитом као споменик културе и као таква би требало да Завод за заштиту споменика културе да дозволу за санацију фасаде. Они су још 2022. године направили записник о оштећењу који је отишао у Министарство, процена евентуалних трошкова само за реконструкцију фасаде и олуке, без дрвенарије и других радова,  била је неких 7 милиона динара које тада Министарство није одобрило. Према речима Арпада Бучу он је из Министарства правде добио уверавање да је санација, комплетна, ове зграде приоритет ове или наредне године и да је у плану да се уради реконструкција целе зграде суда. За сада су ово неформална обећања из Министарства јер званично још није покренут поступак за тај пројекат, па након покретања поступке следи одобрење, па процес јавне набавке за пројектну документацију и коначно и за само извођење радова. Све ово је прилично спор и дугачак процес, посебно када су тако велики пројекти у питању.

У међувремену рађени су још неки унутрашњи радови у последњих неколико месеци као што је куповина архивских полица и сређивање архиве у новом делу зграде, реконструкције електро-инсталација  и сл. За уређење архиве, куповину намештаја, добили су од Министарства 890.000 динара додатних средстава. Председник суда је рекао да је сада архива коначно сређена, да је обезбеђен простор и да је архива сада доступна да може да се користи.

Арпад Бучу је напоменуо да када започну радови на реконструкцији зграде суда, вероватно ће морати да се из ње измести комплетан суд, вероватно једним делом у зграду суда у Новом Бечеју или у неки други простор у Бечеју.

Марко Божовић је на конференцији за новинаре подробније представио Извештај о раду Основног суда у Бечеју који садржи податке за 2022. и 2023. годину. Он је напоменуо да статистички подаци показују нешто лошије резултате него претходних година и то пре свега због тога што је у току друге половине 2022. године и током целе 2023. године суд радио са само 5, односно 6 судија. Из 2022. године остало је 1881 нерешен предмет, од тога 77 оних предмета који се означавају као „стари предмети“ (старији од 3 године) док је од 7500 предмета из 2023. године решено 6143. предмета, остало је нерешених 1366 и нешто се повећао број старих предмета, на 90. Сада кад су почели да раде са 8 судија Божовић је рекао да се очекује да се ови статистички подаци поправе, циљ је, свакако, да се максимално смањи број старих предмета.

Када су у питању остали подаци, Марко Божовић је напоменуо и да су веома задовољни учинком и квалитетом рада суда јер је у току претходне године било само 8 писаних притужби на рад суда, што је веома добар резултат, посебно што ниједна од тих притужби није усвојена. Такође било је само два захтева која су поднета од стране грађана као приговори на то да поступак предуго траје од којих је један усвојен јер је настао услед техничке грешке а други одбијен.

У Основни суд у Бечеју током 2023. године пристигло је 17 захтева од стране грађана и новинара за слободан приступ информацијама од јавног значаја, на све захтеве суд је одговорио позитивно и проследио тражене податке и информације. Председник суда је такође рекао да се о појединим судским процесима могу добити увек релевантне информације из суда али истовремено и да је веома важно да се одговорно извештава о њима и апеловао и на грађане и да се одговорно односе према ширењу непроверених информација и коментарисању судских процеса на друштвеним мрежама јер то може да наруши одвијање тих процеса.

У току 2023. године урађена је и редовна контрола рада суда коју врши надлежни судски орган више инстанце, у овом случају Окружни суд у Зрењанину. Према оцени рад бечејског Основног суда оцењен је позитивном оценом .

На самом крају председник суда Арпад Бучу је обавестио грађане да ће ускоро у наредних недељу, две дана бити објављен и конкурс за два судијска помоћника ко и за још најмање 13 судија поротника (чији мандат истиче крајем године). Он је нагласио да им је посебно важно да се грађани који желе да раде као судије поротници пријаве јер тренутно имају само 7 или 8 поротника који могу да обављају редовно своју функцију као и да немају ни једног на територији Новог Бечеја.