ДруштвоПолитика

Отворена јавна расправа о Елаборату о мрежи основних школа

Општина Бечеј је јуче (20.фебруара) објавила позив за јавну расправу о Елаборату о мрежи основних школа на територији општине Бечеј.

Своје предлоге, примедбе и сугестије заинтересована јавност потребно је да достави на прописаном обрасцу који је доступан на званичној интернет страници општине Бечеј: www.becej.rs, и у Услужном центру Општине Бечеј – писарница (соба број 7).

Примедбе се достављају на прописаном обрасцу у писаној форми са назнаком: Радна група за израду Елабората о мрежи основних школа на територији општине Бечеј, Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј; непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бечеј или електронском поштом на е-маил адресу suzana.djukic@becej.rs.

Jавна расправа трајаће 20 (двадесет) дана и одржаће се у периоду од 20.02.2019. године до 12.03.2019. године.

Комплаетан текст елабората можете наћи на следећој адреси:

http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/02/ELABORAT-o-mrezi-OS.pdf 

Линк за образац за коментар: http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/02/obrazac-za-komentar.docx