Озелењавање Доситејеве

У оквиру уређења Доситејеве улице као што је и предвиђено након реконструкција саобраћајнице урађено је озелењавање  травнатих површина у улици и садња дрвећа. Овим је реконструкција ове улице потпуно завршена, следи реконстукција трга Чилаг.