Сервис

Почели радови у Золтана Чуке

У улици Золтана Чуке у Бечеју су у четвртак 16. јула почели радови на реконструкцији који би требало да потрају до најкасније 14.септембра 2020. године. На овој улици предвиђено је уређење сабраћајнице, тротоара, паркинг места и зелених површина, подземних инсталација и саобраћајне сигнализације.

Радови се обављају у улици на потезу од Чилага до Главне улице што је укупно 137 м а инвеститор је Општина Бечеј.

Пројектантске куће које су урадиле предлог изгледа улице и идејни пројекат су биле „IN Projekt NS“ и „ADS Energo koncept“ обе из Новог Сада. „Ин Пројект НС“ је фирма која је задужена и за надзор. Извођење радова ради група понуђача: две фирме из Каћа „Solaris Pro-Ing“, доо и „021 NS Eco Futura“ као и „Katago construction“ доо из Руме и „Селма“ доо из Суботице.