Друштво

Покрајински омбудсман: Међународни дан деце

Почетком јуна 2023. године, уочи обележавања Међународног дана деце, одржан је први састанак Дечјег савета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Састанак је одржан онлајн, а уз петнаест чланова и чланица Дечјег савета присуствовали су му и доц. др Драгана Ћорић, покрајинска заштитница грађана – омбудсманка, Милан Дакић, заменик покрајинске заштитнице грађана за права детета и саветнице Покрајинског омбудсмана: Марија Миладиновић, Жељка Продановић и Светлана Нешић Бајго.

На састанку је осим међусобног упознавања било речи о темама и проблемима које чланови и чланице Савета уочавају у свом окружењу а да су у вези са људским правима и правима детета, као и о њиховим очекивањима од учешћа у овом важном телу Покрајинског омбудсмана. Теме које су се на овом састанку издвојиле као посебно значајне односе се на уважавање и поштовање права детета да се његов/њен глас чује, превенција и заштита од вршњачког насиља и дискриминације, те рад ученичких парламената. Чланови и чланице Дечјег савета указали су и на потребу за одговорнијим деловањем у области заштите животне средине, менталног здравља деце и младих, већег и смисленијег укључивања деце и младих у креирању и доношењу одлука, као и ширења знања и информација о људским правима и правима детета.

Одлука о Дечјем савету Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана установљена је 10. фебруара 2023. године управо са циљем да се обезбеди активно учешће деце у остваривању, заштити и унапређењу права детета. Ово је један од начина на који Омбудсман жели да оснажи примену права детета на партиципацију као једаног од четири основна принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета. Реч је о групи права којима се детету гарантују грађанска/политичка права, а државе уговорнице се обавезују да обезбеде детету које је способно да формира своје слободно мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу.

Омбудсман наглашава да партиципација деце доприноси њиховом личном развоју, развоју самосвести, самопоштовања, самопоуздања, сазнајних способности, друштвених вештина, поштовања других. Истовремено, партиципација деце доприноси развоју грађанског  друштва и развоју друштвене одговорности, јер деца уче како могу да допринесу својој заједници, како сами да буду одговорни, толерантни, солидарни, да се залажу за праведно друштво и поштовање различитости. Данас више него икад јасно нам је да је осећај детета да га чују и виде кључ за стварање сигурног и безбедног окружења и одговорно доношење одлука и креирање одрживих политика.

Међународни дан деце – 1. јун проглашен је 1925. године у Женеви на првој Светској конференцији о добробити деце, а званично је усвојен у међународној заједници 1950. године. Овај дан обележава у многим земљама са циљем да подсети јавност на обавезе друштва према деци и на све оно са чиме се деца суочавају.