Потисје-Бечеј доо: Јесење одношење кабастог смећа

„Потисје-Бечеј“ обавештава грађане да ће се акција одношења кабастог отпада одвијати у периоду од 3. октобра закључно са 14. октобром 2022. године,у времену од 7:00 до 19:00 часова.

Кабасти отпад ће се односити оним данима када се по редовном распореду односи смеће.

Уколико неко има знатно већу количину кабастог отпада, може да се јави на следеће телефоне: 062/8862-410 (Јован Ценц, шеф оперативе) или 062/8862-408 (Звонко Дајевић, технички руководилац).

Напомињемо да се под кабастим отпадом не подразумевају електронски иелектрични уређаји (веш машине, телевизори, монитори и сл.) као ниграђевински шут – земља, песак, цигле и сл.

Такође обавештавају да све службе Потисја од 1. октобра 2022. године радно време отпочињу  од 7:00 часова. Радно време благајне на пијаци остаје непромењено.