Политика

Седница СО Бечеј: Нови директор Туристичке организације

На четвртој седници СО Бечеј одборници су усвојили Завршни рачун општине Бечеј за 2019. годину по којем је наша општина у тој години имала нешто испод 70 милиона дефицит. У завршном рачуну који је достављен одборницима види се да је укупан приход општине био негде око 1,26 милијаде динара док су расходини били негде око 1,32 милијарде динара.

На овој седници је разрешен и директор Туристичке организације општине Бечеј Братислав Мартиновић (без образложења зашто) и постављен нови директор Милан Оњин. Одборницима у материјалу за седницу приложена је и биографија новог директора. Милан Оњин је дипломирани економиста, смер предузетничка
економија а дипломирао је прошле године на Високој школи за услужни бизнис у Источном Сарајеву, Cоколац.

Формирано су још три скупштинска тело Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, Комисија за спровођење поступка прибављања и располагање стварима у јавној својини општине Бечеј, Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву општине
Бечеј.

Именован је и нови Школски одбор Техничке школе у Бечеју, замењени су чланови из Савета родитеља јер су деца појединих чланова престала да похађају ову школу и замењен је и један члан из реда запослених јер је ступио на нову дужност као директор установе.

Првобитни дневни ред седнице био је допуњен са још неколико тачака. Усвојен је Извештај о извршењу буџета за првих 6 месеци 2020. године, према којем су приходи општине Бечеј за тај период били нешто преко 662 милиона, а расходи су били око 589 милиона.

У овом сазиву промењен је и састав и основан нови Штаб за ванредне ситуације чији су чланови од ове седнице: Игор Киш, председник СО Бечеј, мр Ненад Томашевић, потпредседник СО Бечеј, Зоран Ковач, начелник општинске управе, Душан Милованов, члан Општинског већа задужен за месне заједнице, Дане Мандић, члан Општинског већа задужен за спорт, омладину, туризам и односе с јавношћу, Јожеф. Ф. Варга, послови заштите од пожара, безбедности и здравља, Маријана Ловрић, помоћница председника општине за нормативно правне послове, Даниела Дорословачки, начелница Одељења за урбанизам и грађевинарство и комуналне послове, Слободан Јововић, на челник полицијске станице у Бечеју, Золтан Петер, командант ватрогасне јединице, Зоран Драгић, директор ДТД, др Косана Нешић, директор Дома здравља, Жељко Плавшић, директор ЈП „Комуналац”, Маријана Ђаловић, директор Црвеног крста Бечеј, Ивона Божовић, директор Центра за социјални рад, Зоран Грбић, директор ЈП „Водоканал”, Дејан Вуковић, директор ЈП „Топлана”, Лаура Пензеш, директор Геронтолошког центра Бечеј, др Анђелко Мишковић, члан Општинског већа за пољопривреду рурални развој, Драган Ковачев, члан Општинског већа за заштиту животне средине и мајор Томислав Петровић, припадник Војске Србије. На челу штаба остао је председник општине Драган Тошић, заменица Светлана Вулетић.

Одборник Социјалистичке партије Србије Војислав Блажин пред ложио је на седници да се овај списак допуни и да се у састав шта ба дода и особа која ће бити ветеринарске струке. Овај предлог је усвојен па ће се накнадно попунити састав Штаба. Он је такође по ставио питање постављања поново др Горана Иванчевића као члана НО ЈП „Топлана” из Новог Сада који је, према његовим речима, био на тој функцији и док је предузеће било у великим проблемима и није много помогао својом експертизом.

На седници је усвојена и Одлука о општинској управи, Прве изме не плана „Потисје Бечеј” доо за 2020. годину и Предлог плана истог предузећа за 2021. годину.

Одборници су изгласали и Правилиник о условима обезбеђења пружања услуге помоћ у кући и учешћима корисника у трошковима.