ДруштвоПолитика

Седница СО Бечеј: Трећи ребаланс буџета

На 37. овогодишњој седници: Усвојен трећи ребаланс буџета, одлука о рефинанисирању кредита, изабрана нова секретарка Скупштине и нови директор Туристичке организације, усвојени финансијски извештаји, допуне финансијских планова за Центар за социјални рад, пољочуварску службу (Линк ФТО), Градски музеј, установу „Лабуд Пејовић“ и ЈП „Топлана“. Формиране су радне групе за израду Статута Општине Бечеј, и Локалног акционог плана за борбу против корупције. Усвојене су измене у школским, управним и надзорним одборима и комисијама.
Председник општине Бечеј Драган Тошић је на почетку заседања овог сазива скупштине најпре образложио одлуку о рефинансирању кредита „подигнутих“ 2007. и 2012. године. Према његовим речима у питању је одлука да се две транше кредита рефинансирају код других банака (до сада су оба била подигнута код Банке Интеса) због повољнијих каматних стопа, одређена је Комисија која ће покренути поступак тражења нових понуда од осталих банака за рефинансирање кредита јер су каматне стопе у већини других банака повољније и то у значајној мери. Према проценама надлежних финансијских служби на овај начин би се на кредитима и отплатама уштедело око 50.000 евра.

Трећа тачка дневног реда 37. заседања СО Бечеј био је ребаланс буџета: у оквиру овог ребаланса избачени су неки пројекти за које се утврдило да не постоји могућност да буду завршени у току ове календарске године (план детаљне регулације Мале Босне, расвета за петровоселски пут, смањен део средстава који неће бити утрошен до краја године за реконструкцију саобраћајне инфраструктуре). Смањена су и нека средства за пројекте где је уговорено извођење радова на мањи износ по уговору као и за пројекте који су завршени а преостало је средстава (Пројекат реконструкције канализације отпадних вода, Тандербал). Што се тиче повећања буџетских ставки: повећане су субвенције топлани, средства за надокнаду штете од уједа паса, за заштиту животне средине и за третирање комараца, субвенције за Дом здравља за ангажовање лекара специјалиста, повећање средстава за енергетске услуге за школе, за Градско позориште и за развој спорта на основу повећања сопствених средстава). У овај ребаланс унети су и текући нови пројекти и ставке које се односе, како на буџетска издвајања за ове инвестиције тако и за средства која су добијена за ове пројекте из виших извора власти (Пројекат замене водоводних делова у шахтовима, Пројекат санације зграде главне црпне стнице отпадних вода, Пројекат изградње три „паметна“ аутобуска стајалишта, пројекат гасификације дечије установе „Коцкица“ у Бачком Градишту). Ребаланс је усвојен већином гласова.

Тачка дневног реда која је изазвала највише полемике је био финансијски извештај о раду за 2017. годину ЈП „Топлана“. На примедбу опозиционог посланика Милана Бокуна (одборничка група „Само локално“) да је, према извештају, очигледно да је тренд опадања потрошње и производње топлотне енергије из године у годину све драстичнији и да је исказана финансијска „добит“ предузећа (8 милиона динара) која се налази у извештају за 2017. годину нереална јер су годишње субвенције за ово предузеће из општинског буџета 18 милиона и да је нелогично да сви становници Бечеја (који „пуне“ буџет) плаћају нерентабилност овог предузећа чак и ако се не греју на топлану одговорио је најпре директор ЈП „Топлана“ Дејан Вуковић који је рекао да је очигледан тренд смањивања дуговања из године у годину и да ће се овај тренд наставити. Дејан Вуковић је рекао да ће у договору и у консултацијама са оснивачем, општином Бечеј, у току ове године ускладити са законом методологију и начин тарифирања и наплаћивања услуга и изједначавање цене за домаћинства и установе и друга правна лица (што је такође било једно од питања Милана Бокуна – када ће доћи до уклађивања цена за све врсте корисника) али да се цене и методологија неће мењати у току ове грејне сезоне. Након директора предузећа, Дејана Вуковића, посланицима се обратио и председник општине Драган Тошић. Он је у образложењу зашто се овом јавном предузећу дају субвенције објаснио да су субвенције намењене пре свега за одржавање мреже која је у власништву општине Бечеј и да је самим тим обавеза општине да финансира њено одржавање, санира евентуалне хаварије или поправке кварова. Он је нагласио да је „проблем“ Топлане проблем свих нас (самим тим и буџетски) као што је то било која друга установа и градски инфраструктурни објекат. Председник општине је такође нагласио да су и даље највећи проблем овог предузећа „наслеђени“ дугови из периода прве деценије 2000-тих. Драган Тошић је такође нагласио да постоји више разлога зашто постоји опадање потрошње топлотне енергије из топлане, међу њима су и све топлије зиме што је резултирало очигледним смањењењима потрошње од стране домаћинстава али што се тиче установа и привредних субјеката ту је потрошња остала на истом нивоу. Након ове расправе Извештај је усвојен већином гласова.

На овом заседању СО Бечеј изабран је нови директор Туристичке организација. Од сада ће ову установу водити Немања Карапанџић.