Култура

Спомен кућа „Тан“: „Жива библиотека“ у Бечеју

Друштво интелектуалаца Браћа Тан из Бечеја организује “Живу библиотеку” у Бечеју у сарадњи са ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја. Овај пројекат реализован je под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС у оквиру пројекта „Буди ми пријатељ 2”, као и као део реализације пројекта „Квалитетно образовање за све” Савета Европе, а посебно је подржан од стране канцеларије Поверенице за заштиту равноправности.

Циљ овог програма је суочавање и разбијање сопствених предрасуда које најчешће имамо према другим људима, са стереотипима које понекад и несвесно гајимо посебно према особама који су друге вере, националности, изгледа или су им животне околности другачије због социјалног или друштвеног статуса. 

Како функционише „Жива библиотека“? 

Принцип рада ове библиотеке је „читање“ књига али су књиге живи људи који причају своју животну причу или неку причу из њихове сфере интересовања, знања, стручности. При уласку у  „библиотеку“ посетиоцима је понуђен „каталог“ књига и могућност да одаберу књигу/особу на пола сата и разговарају са њом, читајући је као праву књигу. 

Принцип рада је да се оформи што већа и што разноврснија „библиотека“ са фондом различитих „књига“ које се баве и причају друштвено и социјално другачије животне теме. На тај начин ће бити постигнут и основни циљ овог пројекта, а то је упознавања „читалаца“ са неким новим околностима у којима људи око њих живе и са чим се свакодневно суочавају, шта су има интересовања, пасије, како размишљају.  

Део пројекта је и да су организатори пажљиво бирали особе/књиге из различитих друштвених група према којима често владају предрасуде и стереотипи. Због своје позиције у друштву и припадности одређеној друштвеној групи, ове особе често трпе дискриминацију. Директна комуникација оних који имају предрасуде са онима према којима имају предрасуде тј. лично упознавање са својим стереотипима и предрасудама отвара простор да кроз разговор и међусобно разумевање читаоци промене став према припадницима стигматизованих друштвених група, и да као припадници различитих друштвених група заједнички изграде модерно демократско друштво у коме се различитости прихватају, и уважавају као богатство и потенцијал развоја, а не као опасност

Волонтери су припремили и реализовали овај пројекат кроз улоге библиотекара, аутора каталога књига, урађене су и праве чланске картице, правила поступања са „књигама“ …

У бечејској „Живој библиотеци“ од 11. до 26. априла трајале су пријаве за учешће „читалаца“ на овом пројекту и пријављенима је послат „каталог“. Термини су били резервисани а учесници су добили су чланске картице. 

Нека од правила „Живе библиотеке“ у образложењу пројекта су веома важна па их прилажемо уз текст: 

  • Читалац/читатељка мора да врати књигу у истом физичком и менталном стању у коме је била пре изнајмљивања. Забрањено је наносити штету књизи, цепати странице, проливати пиће или повредити њено/његово достојанство, на било који начин! Читалац/читатељка је обавезан/на и дужан/на да сачува књигу у најбољем могућем стању.
  • Читалац/читатељка прихвата чињеницу да „књига” може прекинути читање у било ком тренутку, уколико се осећа угроженом или повређеном и уколико сматра да се читалац/читатељка опходи на начин који угрожава њено/његово достојанство.