Друштво

Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј: Закључци са седнице 6. јула 2020. године

Општински штаб за ванредне ситуације донео је следеће закључке на седници која је одржана 6.7.2020. године:

  • Налаже се директорима јавних предузећа, установа, организација и руководиоцима органа локалне самоуправе на територији општине Бечеј да организују рад тако да се обезбеди редовно обављање делатности уз максималну примену заштитних средстава за запослене и кориснике. У затвореним просторијама обавезна је употреба заштитних маски као и употреба дезинфекционих средстава, уз поштовање прописане социјалне дистанце.
  • Налаже се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно летње баште. Општински штаб за ванредне ситуације ће посебно пратити рад угоститељских објеката у затвореном простору и летњим баштама. Неопходно је да власници угоститељских објеката обезбеде стриктну примену прописаних мера заштите запослених и гостију, да свакодневно дезинфикују пословни простор и обезбеде употребу дезинфекционих и других заштитних средстава.
  • Налаже се Приређивачима посебних и класичних игара на срећу да приликом обављања делатности примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга.
  • У Установи за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“на базенима потребно је применити све прописане мере заштите од Ковид 19 вируса, поставити дезобаријере и обезбедити да се посетиоци и запослени придржавају свих прописаних заштитних мера. Обавезује се директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ да прати Препоруке за рад отворених базена Института за јавно здравље Војводине и надлежних органа.
  • Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над субјектима из тачке 2.и 3. овог закључка.
  • Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  • Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј.