Друштво

Штаб за ванредне ситуације: Забрањено коришћење затворених базена

Бечеј, 20. јул

Општински штаб за ванредне ситуације донео је одлуку на седници одржаној 20. јула:

  1. Забрањује се коришћење затворених базена који се налазе у објекту Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.
  2. За спровођење мере из тачке 1. овог закључка задужује се директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.
  3. Мера прописана овим закључком примењује се почев од 20.07.2020.године и траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
  4. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мере прописане овим закључком.
  5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.