ОгласиПословни огласи

SZTR „ ELEKTRO – NAĐ „ – тражи 2 електроинсталатера

Назив посла : Електроинсталатер

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
– III степен стручне спреме, електро смер

Посебна знања и вештине:
– возачка дозвола Б категорије
– пожељно познавање језика средине

Врста запослења : неодређено време

Услови рада :
– пробни рад: 1 месец
– теренски

Радно искуство: минимум 12 месеци

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 31.10.2022

Контакти:
– слање пријаве за запослење на мејл :
nadjs@stcable.net
јављање кандидата на контакт телефон : 063/7729207