авно-приватно партнерство

Економија

Јавне набавке: Одабран партнер за одржавање јавних зелених површина

Општина Бечеј је након расписа јавне набавке у 9. фебруара, како стоји на порталу јавних набавки, одабрала партнера за јавно-приватно

Read More