Економија

Јавне набавке: Одабран партнер за одржавање јавних зелених површина

Општина Бечеј је након расписа јавне набавке у 9. фебруара, како стоји на порталу јавних набавки, одабрала партнера за јавно-приватно партнерство за послове одржавања јавних зелених површина на територији општине Бечеј. Овај посао подразумева потписивање уговора на 5 година у износу од 119.448.000 дина-ра (са ПДВ-ом). Овај посао поверен је у наредних 5 година групи извођача: Циклонизација АД Нови Сад, Расадник Green In ДОО Руменка, ДОО Машинац-Ресурси, Agro Work XP Доо. Према овом уговору Циклонизација и Agro Work биће задужени за услуге уништавања зељасте вегетације на неприступачним теренима а Машинац и Расадник Green In за кошење травњака за равним површинама и за кошење корова и неуређених површина.

ЈП „Топлана“ је у претходном периоду са фирмом АДС Енерго концепт Нови Сад потписала уговор о изради пројектно техничке документације за фазну реконструкцију дела топловода на подручју оивиченом улицама Новосадска, Зелена, Максима Горког и Светозара Милетића, вредност уговора је 9.5 милиона динара.