Политика

33. седница СО Бечеј: Оставка заменика председника и секретара СО Бечеј

Седници СО Бечеј, 33. по реду у овом сазиву присуствовало је чак 30 одборника овог пута. На овој седници су, након политичких превирања у локалној власти током претходне две недеље већ усвојене и оставке припадника законодавне власти у Бечеју тј. заменика председника СО Бечеј Ненада Томашевића и заменице секретара СО Бечеј Ирине Кореној Врачарић. О томе шта је био непосредан повод за ове оставке писали смо у овом броју.

Поред смене на челу скупштинe општине оставку на своје одборничко место али и на своје чланство у Комисији за родну равноправност је поднела и Хермина Јухас, из Милешева, из одборничке групе Савеза војвођанских Мађара.

На овој седници једна од важнијих одлука које су усвојене била је и Одлука о једнократној новчаној накнади за прворођено дете. Према тој Одлуци предвиђено је да родитељи прворођеног детета добијају од Општина Бечеј, поред државне помоћи која им је прописана, још додатних 20.000 динара једнократно.

„На предлог кабинета председника општине за демографију и популациону политику и социјална питања одлука и додели о количини средстава у укупном износу у буџету општине Бечеј породицама за прворођено дете се након 8 година мења и удвостручује од милион динара колико је износила та ставка сада је новим буџетом предвиђено 2 милиона динара. С обзиром на демографску ситуацију у нашој општини јасно вам је зашто је ова пронаталитетна одлука донета и колико је битна, од изузетне важности. Из општине Бечеј према незваничним резултатима пописа из 2022. године можемо да уочимо да је један од највећих проблема пад наталитета у нашој општини. Због тога је важно подстицати рађање и јачање институције породице. Наша је дужност као доносиоци одлука да обезбедимо и овакве подстицаје и из године у годину трудимо са да повећавамо тај износ и средства за мере пронаталитетна политике.“ – рекао је том приликом Ференц Тот, члан кабинета председника општине Бечеј задужен за популациону политику и демографију.

Одборници су једногласно потврдили и одлуку о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета за 2022. годину као и одлуку о изради плана детаљне регулације за кружни ток у Бачком Градишту на месту где се укрштају два државна пута другог реда 102 и 114 у циљу побољшања регулације ове раскрснице. Овај план према одлуци ЈП „Путеви Србије“ у наредних 60 дана треба да изради предузеће „Шидпројект“ а након тога он иде у даљу процедуру и на јавни увид. Овај план подразумева, осим самог кружног тока и регулације раскрснице и уређење прилаза и околног простора.

Као и сваке године на првој седници у години пред одборнике је дошао и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бечеј за 2022. годину. Реализација овог дела буџета била је негде 75 посто, тачније од одобрених 15 милиона планом искоришћено је око 10 милиона динара и то за следеће намене: за праћење алергеног полена пола милиона, за Парк природе Стара Тиса (за заштиту) потрошено је свих предвиђених 3 милиона динара пребачених ЈП „Комуналац“, скоро целокупан износ потрошен је и за заштиту дрвореда храстова према Бачком Петровом селу. Када су у питању средства која су предвиђена а односе се на рад ЈП „Потисје-Бечеј“ за пролећно и јесење чишћење кабастог отпада утрошена су скоро сва средства око 4.8 милиона динара али је зато остало у овој години неутрошено 3 милиона динара за трансфер станицу која још није дошла у ту фазу изградње. Ставке које су остале такође непотрошене су за праћење квалитета ваздуха и добрим делом за мониторинг буке као и за едукацију а за пропа-гандне активности, обележавање Дана планете земље и сл. нису потрошена средства у већем делу. Укупан буџет за праћење квалитета површинских вода као и за сузбијање амброзије је утрошен.

И ове године „Потисје-Бечеј“ поднело је План за програм скупљања и одвожења кабастог отпада. И ове године, као и претходних предвиђене су две акције, пролећна и јесења у току марта и октобра месеца и за ове намене предвиђено је нешто више од 6 милиона динара (тачније 6.023.311,23 динара) где ће према проценама у обе акције бити прикупљено нешто више од 260 тона кабастог отпада.

Одборници су потврдили и продају, односно стављање у продају, дела једне парцеле у државном власништву у викенд насељу у Бач-ком Градишту чија вредност је процењена на нешто мање од 370 хиљада динара. Укупна површина тог дела парцеле је око 260 метара квадратних.

Градски музеј Бечеј и Библиотека Бечеј поднели су и предлоге за промену статута у неким ставкама које су такође одборници једногласно потврдили. Градски музеј је овим актом затражио да им се одобри да се промени име ове институције на мађарском језику са „Városi múzeum Óbecse“ у „Óbecsei városi múzeum“. Народна библиотека донела је нови Статут, оснивачки акт ове установе, због обавезе уписивања ове установе културе у јединствени Регистар установа културе.

Одборници су једногласно потврдили и захтеве за вршење више функција у складу са законском регулативом за др Виктора Молнара и Маријану Ловрић. Др Виктор Молнар је именован за директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде 25. јануара ове го-дине, истовремено остаје и одборник у СО Бечеј. Маријана Ловрић је члан Надзорног одбора Дома здравља Бечеја а од сада ће обављати и функцију члана Школског одбора Техничке школе у Бечеју.

На овој седници усвојен је и План и програм рада за 2023. го-дину са финансијским планом Установе за спортску и културну активност „Ђорђе Предин – Баџа“. Укупан буџет ове године за ову установу предвиђен је да буде 86.893.000 динара а од тога Општина Бечеј је из сопственог буџета одобрила 70.798.000 динара а сопствена средства ове установе износиће негде око 16.095.000 динара.