Друштво са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса „Гас“