БУМ: Млади очистили део приобаља реке

Пројекат “Tid(y)Up”,у оквиру којег је прошле недеље организовано чишћење обале Тисе  реализује се као еколошки пројекат Факултета техничких наука који

Read more