Друштво

БУМ: Млади очистили део приобаља реке

Пројекат “Tid(y)Up”,у оквиру којег је прошле недеље организовано чишћење обале Тисе  реализује се као еколошки пројекат Факултета техничких наука који је намењен побољшању стања и квалитета воде реке Тисе, од њеног извора до Црног мора, пре свега са аспекта смањења загађења отпадом од пластике. У питању је пројекат који је подржан и од стране ЕУ програма INTERREG а који повезује 10 партнера у 7 земаља (Србија, Мађарска, Словачка, Украјина, Бугарска, Румунија, Аустрија) које припадају сливу реке Тиса. 

Неки од наведених циљева ове међународне иницијативе су: утицај на промене става локалних заједница о регионалном загађењу пластиком кроз локалне акције, подстицање промена у законодавству на локалном, националном и регионалном нивоу, јачање сарадње различитих међусекторских интересних група кроз примену иновативних акција за побољшање квалитета воде реке Тисе, од њеног извора до Црног мора.

На вишем нивоу реализације циљ је и креирање свеобухватне базе података са валидним информацијама о томе како спречити и минимизирати загађење отпадом од пластике које ће бити доступне доносиоцима одлука и локалном становништву и побољшање квалитета воде кроз постављање основа за усклађене протоколе мониторинга микро и макро пластике.

Овај  програм прошле недеље “прошао” је и кроз Бечеј  и у њега су се укључили и млади из наше општине, из Бечејског удружења младих, који су у петак 8. априла у преподневним часовима очистили део приобаља од нагомиланог смећа уз обалу и извадили неколико десетина џакова пластике из воде. Одзив није волонтера није био велик и сву учесници се слажу да се надају да ће следећи пут их бити више. Но то их није спречило да вредно раде и ураде све што могу тог дана лимитираним средствима која су добили од стране донатора (рукавице, кесе и сл). Нама новинарима који смо их посетили и разговарали са њима показали су да посао јесте напоран али је и био и забаван. Младим Бечејцима придружила се и Алиса Бајић, наставник у школи „Здравко Гложански“ која веома често учествује у оваквим акцијама и организује сличне иницијативе са члановима свог Атлетског клуба.  

Према речима самих учесника оно што је веома важно напоменути је и да су након вађена смећа из Тисе они паралелно комплетно смеће и разврставали у различите кесе па је тако један део одвојен да буде спреман и за процес рециклаже (пет пластика, посебно стакло и сл). 

Акција је трајала око два сата а бечејски млади су своју акцију назвали „Да нам свима буде дража чиста тиска плажа“.