Општина Бечеј: Конкурс за доделу годишњих награда и за почасног грађана

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист

Read more