Општина Бечеј: Конкурс за доделу годишњих награда и за почасног грађана

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 7.06.2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА

за 2021. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј
I
Иницијативу за доделу годишњих награда могу поднети правна лица, органи општине, радна тела Скупштине општине Бечеј, групе грађана и појединци.
II
Образложена иницијатива за доделу годишњих награда се подноси најкасније до 28.06.2021. године.
У иницијативи je обавезно нагласити област-категорију за коју потписници предлажу организацију или појединца.
Необразложене иницијативе за доделу годишњих награда сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Иницијатива за доделу годишњих награда у писменој форми се доставља:
– лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 ) или
– путем поште препоручено на адресу: Општина Бечеј
Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј
Трг ослобођења бр. 2
21220 Бечеј
са напоменом: „Иницијатива за доделу годишњих награда за 2021. годину.“
Иницијативе за доделу годишњих награда пристигле након истека рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
III
Одлуку о додели годишњих награда општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј.
Годишње награде уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.
IV
Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу годишњих награда могу се добити позивом телефонског броја 064/89-59-035
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дане Мандић, с.р.


На основу члана 13. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 07.06.2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ
ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

I
Звање почасног грађанина општине Бечеј додељује се појединцу за изузетна остварења у привреди, науци, уметности и другим областима, чије дело је допринело привредном и друштвеном развоју општине Бечеј.
II
Иницијативу за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј могу поднети правна лица, органи општине Бечеј, радна тела Скупштине општине Бечеј, групе грађана и појединци.
Иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј мора бити образложена.
III
Образложена иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј се подноси најкасније до 28.06.2021. године .
Иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј у писменој форми се доставља:
-лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 ) или
-путем поште препоручено на адресу:
Општина Бечеј
Комисија за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј
Трг ослобођења бр. 2, 21220 Бечеј
са напоменом: „Иницијатива за доделу звања почасног грађанина.“
Иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј пристигле након истека рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
Необразложене иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
IV
Одлуку о додели звања почасног грађанина општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј.
Повељу за звање почасног грађанина општине Бечеј уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.
V
Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј могу се добити позивом телефонског броја 064/89-59-035.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дане Мандић, с.р.


A díjak és nyilvános elismerések alapításáról, valamint az Óbecse község díszpolgára cím adományozásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2010. szám) 7. szakasza alapján, az Óbecse község éves díjait kiosztó és a díszpolgári címet odaítélő bizottság 2021. 06. 07-én kiírja a

NYILVÁNOS FELHÍVÁST
AZ ÉVES DÍJAKRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK BENYÚJTÁSÁRA

a 2021. évre szervezeteknek és polgároknak a gazdaságban, a tudományban, a művészetekben, a sportban és más területen elért jelentős eredményekért, akiknek tevékenysége, azaz műve hozzájárult Óbecse község gazdasági és társadalmi fejlődéséhez és hírnevéhez
I.
Az éves díjakra vonatkozó javaslatokat jogi személyek, községi szervek, Óbecse Község Képviselő-testületének munkatestületei, polgári csoportok és egyének nyújthatják be.
II.
Az indoklással ellátott javaslatokat az éves díjakra legkésőbb 2021. 06. 28-áig lehet benyújtani.
A kezdeményezésekben feltétlenül ki kell hangsúlyozni azt a területet-kategóriát, amelyre az aláírók javasolják a szervezetet vagy az egyént.
Az indoklást nem tartalmazó javaslatokat hiányosnak tekintjük, és nem kerülnek megvitatásra.
Az éves díjak odaítélésére vonatkozó kezdeményezéseket benyújthatják írásos formában:
– személyesen (KÖZSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT – 7-ES IRODA, 2-es tolóablak), vagy
– ajánlott levélben postai úton az alábbi címre:

Óbecse község
Óbecse község éves díjait odaítélő bizottság
Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
az alábbi megjelöléssel: „Kezdeményezés a 2021. évi díj odaítélésére”.
A határidő lejárta után beérkező kezdeményezéseket az éves díjak odaítélésére határidőn túl érkezetteknek tekintjük, és nem kerülnek megvitatásra.
III.
Óbecse község éves díjainak odaítéléséről szóló Határozatot Óbecse Község Képviselő-testülete hozza meg.
Az éves díjakat Óbecse Község községi elnöke adja át Óbecse község napja alkalmából rendezett ünnepségen.
IV.
Az éves díjak odaítélésére vonatkozó javaslatok benyújtásával kapcsolatos további információt a 064/89-59-035-ös telefonszámon kaphatnak a kapcsolattartó személytől.
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Dane Mandić sk.


A díjak és nyilvános elismerések alapításáról, valamint az Óbecse község díszpolgára cím adományozásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2010. szám) 13. szakasza alapján az Óbecse község éves díjait kiosztó és a díszpolgári címet odaítélő bizottság 2021. 06. 07-én kiírja a

NYILVÁNOS FELHÍVÁST
AZ ÓBECSE KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK BENYÚJTÁSÁRA

I.
Az Óbecse község díszpolgára címet olyan egyénnek ítélik oda, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a gazdaság, tudomány, művészet területén vagy más területen, s ezzel hozzájárult Óbecse község gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.
II.
Az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére vonatkozó javaslatokat jogi személyek, községi szervek, Óbecse Község Képviselő-testületének munkatestületei, polgári csoportok és egyének nyújthatják be.
Az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére vonatkozó javaslatot kötelező indokolni.
III.
Az indoklással ellátott javaslatokat az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére legkésőbb 2021. 06. 28-ig lehet benyújtani.
Az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére vonatkozó kezdeményezéseket benyújthatják írásos formában:
– személyesen (KÖZSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT – 7-ES IRODA, 2-es tolóablak), vagy
– ajánlott levélben postai úton az alábbi címre:
Óbecse község
Óbecse község éves díjait odaítélő bizottság
Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
az alábbi megjelöléssel: „Kezdeményezés az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére”.
A határidő lejárta után beérkező kezdeményezéseket az Óbecse község díszpolgára cím odaítélésére határidőn túl érkezetteknek tekintjük, és nem kerülnek megvitatásra.
Az indoklást nem tartalmazó javaslatokat hiányosnak tekintjük, és nem kerülnek megvitatásra.
IV.
Az Óbecse község díszpolgára cím odaítéléséről szóló Határozatot Óbecse Község Képviselő-testülete hozza meg.
Az Óbecse község díszpolgárának járó oklevelet Óbecse Község községi elnöke adja át Óbecse község napja alkalmából rendezett ünnepségen.
V.
Az éves díjak odaítélésére vonatkozó javaslatok benyújtásával kapcsolatos további információt a 064/89-59-035-ös telefonszámon kaphatnak a kapcsolattartó személytől.
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Dane Mandić sk.