ДОО Термичар – запошљава машинског инжењера

Назив посла : МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Број тражених извршилаца : 1 Образовање: -минимум VII степен стручне спреме (групе занимања:

Read more