ОгласиПословни огласи

ДОО Термичар – запошљава машинског инжењера

Назив посла : МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум VII степен стручне спреме
(групе занимања: Термотехника, термоенергетика, процесна техника)

Опис посла:
-Израда пројектне документације као и вршење техничке контроле исправности техничке документације
-Координира рад сарадника, сарађује са пројектантима који израђују поједине фазе пројектно техничке документације
-Води градилиште

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-пожељно радно искуство на истим или сличним пословима
-пожељна лиценца ( одговорни пројектант и извођач радова-смер термотехника, термоенергетика, процесна и гасна техника)

Услови рада и остали услови:
-рад у канцеларији и на терену
-на терену обезбеђен смештај, исхрана и превоз
-пробни рад 1 месеца

Посебна знања и вештине:
-возачка дозвола Б категорије
-енглески језик ( средњи ниво )
-рад на рачунару (office paket, autocad i revit)

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 10.04.2023

Контакт:
021/6912-760
Радну биографију послати поштом Уроша Предића 3, Бечеј или на мејл termicar4@stcable.net