Општина Бечеј: Утврђене цене закупа пољопривредног земљишта

Општинска Комисија за спровођење поступка јавног надметања задавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини утврдила је почетне цене пољопривредног

Read more