Економија

Општина Бечеј: Утврђене цене закупа пољопривредног земљишта

Општинска Комисија за спровођење поступка јавног надметања задавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
утврдила је почетне цене пољопривредног земљишта које је обухваћено Годишњим програмом заштите земљишта у државној својини на територији општине.

Одређене су цене за први круг и то за укупно 66 јавних надметања по класама и културама (њиве од прве до пете класе, ливаде друге и треће класе, пашњака прве и треће класе, трстика и мочваре друге класе и рибњака) што је ове године преостало у понуди за надметање.

Цене се крећу од нешто више од 45.000 динара за њиву прве класе до око 9.000 динара за рибњак, што у еврима износи од око 385 евра до 77 евра.

Понуђена цена за закуп у првом кругу не може бити нижа од 80 посто од почетне цене и 60 посто од почетне у другом кругу.