„Потисје-Бечеј“ доо: Бечеј као добар пример управљања отпадом

Комунално предузеће „Потисје Бечеј“ последње четири године ради у сарадњи са националним оператером у систему управљања амбалажним отпадом „Екостар пак“

Read more