ОгласиПословни огласи

TISZA AUTOMOTIVE DOO SENTA

Назив посла : ХР САРАДНИК

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум ИВ ссс

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-небитно

Посебна знања и вештине:
-возачка дозвола Б категорије
-Мађарски језик-средњи ниво
-рад на рачунару

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : БЕЗ РОКА

Контакти:
066/82-00-452

posao@tisza.rs