ДруштвоКултура

Упис у Музичку школу „Петар Коњовић“ путем интернета

На сајту Музичке школе објављено је обавештење о упису за следећу школску годину.

У складу са актуелном ситуацијом упис ће се обавити путем интернета а пријаве за упис ученика у први разред ШОМВО ‘’Петар Коњовић’’ Бечеј за школску 2020/2021. годину ће се вршити путем е-маила школе: upismsbecej@gmail.com.

Сви кандидати биће позвани на проверу музичких способности. Кандидати од 9 година и млађи могу се пријавити за следеће инструменте (шестогодишње школовање): клавир, виолина, хармоника, гитара, тамбура. Кандидати од 11 година и млађи могу се пријавити за инструмент кларинет (шестогодишње школовање). За соло певање (четворогодишње школовање) могу се пријавити следећи кандидати: за женске гласове – старији од 13 година; за мушке гласове – старији од 16 година. Кандидати ће накнадно бити обавештени о термину провере музичких способности. Уколико је ваше дете заинтересовано за упис у музичку школу, молимо вас да на горе наведени е-маил пошаљете пријаву која се налази на линку који следи: http://muzickaskolabecej.com/muzicka-skola/45/prijava-za-upis.