Óbecse

Vajdasági magyar politika a 90-es években

Az óbecsei Than Emlékházban bemutatták a Losoncz Márk és Rácz Krisztina által szerkesztett A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999 című könyvet. A kötet a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének megalakulásától az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács megalakulásáig tartó korszakot térképezi fel – azt a kihívásokkal terhes időszakot, amikor a vajdasági magyarok lehetőséget kaptak a politikai önszerveződésre, autonómiájuk kereteinek előkészítésére. A kötetben megjelent tanulmányok különbözők diszciplínák nézőpontjaiból világítja meg a korszakot, emellett a kor jelentős szereplőivel készített, különböző perspektívákat felmutató mélyinterjúk is segítenek megérteni a kilencvenes éveket.
A könyv a Magyar Tudományos Akadémia Domus Alapítványának a támogatásával a budapesti L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg. A tervek szerint még az idén megjelenik a könyv folytatása is, mely az 1945 és 1989 közötti vajdasági magyar politika történetét fogja feldolgozni.
A könyvbemutatót a Than Fivérek Értelmiségi Kör Ifjúsági Mozgalma szervezte.

Fehér Rózsa