Друштво

Заштитник грађана тражи одговорност запослених у Центру

Заштитник грађана Зоран Пашалић саопштио је да је од директора Центра за социјални рад Нови Бечеј затражио да утврди одговорност запослених због несавесног и рада супротног нормативима струке у случају трагичне смрти детета које је било у хранитељској породици.

У саопштењу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова поводом овог случаја каже се:

“У поступку инспекцијског и стручног надзора, уочени су пропусти у раду Центра за социјални рад Нови Бечеј. С обзиром да је у току и истражни поступак који спроводи Основно јавно тужилаштво у Бечеју део документације Центра није могао да буде предмет надзора, те ће Покрајински секретаријат након увида у комплетну документацију везану за смештај мал. П.Д. у хранитељску породицу, изнети све релевантне чињенице.

Након увида у доступну документацију Центра за социјални рад општине Нови Бечеј од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, утврђено је да је Центар (орган старатељства) од 2015. године уредно пратио сад пок. мал. П.Д. од када је у систему социјалне заштите.

Актуелно је утврђено да је у конкретном случају у оквиру органа старатељства изостала благовремена процена интереса и безбедности ризика малолетног детета, када се малолетно дете на одређено време поверава трећим лицима.

Центар за социјални рад није спровео ни један поступак у складу са Законом и подзаконским актима и своју процену је засновано искључиво на “поверењу“ датом хранитељици/старатељу.

По “усменим сазнањима“’/изјавама од стране директора Центра, хранитељица је обавестила Центар да иде на годишњи одмор, али Центар осим усмене сагласности није предузео ни једну радњу ни активност на заштити малолетних лица.

С обзиром да је Центар за социјални рад Нови Бечеј није предузео радње у заштити малолетног лица, које су довеле до смртног исхода, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће предузети даље мере из своје надлежности.“

До сада није саопштено које су то „мере“ и нити је одређен рок за решавање поступка у оквиру установе.

Сада је и Заштитник грађана затражио да се поступак према запосленима спроведе без обзира на то да ли се још увек води поступак у суду.

“Центар у Новом Бечеју је поступио супротно Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад и Правилника о хранитељству. Оваквим поступањем запослени у центру нису поштовали начела најбољег интереса детета, због чега тражим утврђивање њихове одговорности независно од исхода поступака које у овом случају воде други надлежни органи – навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у поступку контроле рада надлежних органа, који је покренут средином августа 2023. године, након сазнања из медија да је у Новом Бечеју погинуо дечак који је био у хранитељству, утврдио пропусте у раду ЦСР Нови Бечеј које је претходно утврдио и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.