Друштво

Завршена Дечија недеља – „Моје право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“

Почетком октобра као и сваке године традиционално је одржана Дечија недеља. Ове године мото ове манифестације је био „Моје право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“. Дeчиja нeдeљa је ове године била прилика дa се кроз прeдaвaњa, рaдиoнице, игре, ликoвне и музичке aктивнoсти, дружeњa и хумaнитaрне aкциjе покрену сви мeхaнизми у граду и укаже на расположива средства које наш град има за прeвeнциjу и зaштиту деце oд нaсиљa. Била је то и прилика да се отворено проговори o oвoj тeми, колико су сви ти механизми за заштиту ефикасни и у складу са проблемима насиља у кући и у ширем социјалном окружењу са којима се деца свакодневно сусрећу. Наравно, Дечија недеља је програмски била конципирана да деца, поред овако озбиљне теме која им је представљена кроз игру, радионице и предавања у складу са узрастом, добију прилику и да се кретивно изразе, да се играју и друже.
Бечеј је једна од ретких општина у Србији која од 2007. године континуирано има Акциони план за децу који се програмски сваке године ревидира, усклађује са потребама у току године, има редовне извештаје о постигнутим резултатима и то све уз подршку локалне самуправе и свих институција које учествују у процесу имплементације овог плана.
Са новим стратешким документима на нивоу државе и са новим законским актима који су фази доношења рад веома фунционаланог локалног међусекторског савета и досадашња добра пракса рада институција у складу са локалним Акционим планом за децу у општини Бечеј биће и даље добра полазна основа да се сви механизми заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања унапреде и буду још ефикаснији.
Програм који је осмишљен за овогодишњу Дечију недељу већ на први поглед сугерише да је основна идеја била да се код деце мањег узраста развија емпатија, осећај заштићености и припадања а да се са старијом децом и средњошколцима ради на упознавању деце са институционалним могућностима за заштиту њихових права кроз упознавање са радом свих релевантних установа и институција које су део системског решавања у случају угрожавања њихових права.
Током Дечије недеље све установе за образовање, школе, вртићи као и све установе које се баве социјалним програмима заштите су узеле учешће у програмском делу. За децу предшколског узраста током целе недеље биле су организоване разне радионице, цртање на тргу, спортске активности. Деца из забавишта разговарала су са председником општине и са њим цртали, предали му поклоне које су сами направили али су му поставили и нека веома озбиљна питања. Малишани су успели да од председника „извуку“ и нека веома озбиљна и обавезујућа обећања о изградњи нових игралишта и сл.
Оно што је за ову Дечију недељу било веома специфично је и велики број међугенерацијских активности. Ученици средњих школа и виших разреда основних школа су помогли да се одрже неке веома занимљиве радионице са предшколцима или ученицима нижих разреда основне школе па су тако са њима на радионицама правили колаче, правили фризуре, играли се, правили луткарске представе, цртали, такмичили, пре свега дружили.


Ученици су током ове недеље организовано посетили и неке институције као што су МУП, Ватрогасна станица, Геронтолошки центар, Музеј и сл. За све узрасте били су организовни квизови, спортске активности, друштвене игре, сва деца су учествовала у хуманитарним акцијама од којих је најзаначајнија била названа „Деца деци“ где су малишани прикупљали одећу, обућу, играчке и друге потребне ствари за своје социјално угрожене другаре.
Круна Дечије недеље свакако је био последњи дан са валиком манифестацијом на Погачи где је био организован целодневни програм у којем су учествовале све школе и друге образовне установе. Све школе су имале своје штандове на којима су се одржавале креативе радионице на отвореном. На бини се током целог поподнева одвијао богат уметнички програм чији су учесници били ученици свих школа.
И ове године је, као и сваке до сад,а проглашен добитник награде „Грађанин по мери деце“, овога пута то је била новинарка Кристина Деметер Филипчев која је ту награду и ленту заслужила својим несебичним ангажовањем и радом за права деце се инвалидитетом.
Дечија недеља за ову годину завршена је концертом дечијег хора Бубамара на бини на тргу. Оно што је после свих ових активности остало је обавезујући легат за све одрасле који се професионално баве радом са децома али и за родитеље да обезбеде све услове да деца „живе срећно и здраво и да одрастају без насиља“.