Политика

13. седница СО Бечеј: Други ребаланс, завршни рачун и продаја „Пролетера“

На 13. седници Скупштине општине Бечеј усвојен је други ребаланс буџета за ову годину, завршни рачун за 2020. годину, „Пролетер“ дат на продају…

Буџет општине Бечеј за 2021. годину пројектован је на 1.617.680.000 динара од чега су пренета средства била 85.332.000 динара, средства из сопственог извора 38.639.000 а из виших извора власти/финансирања 150.565.000 динара. Планирани су приходи и то 60,48% порески, од донација и трансфера 19.92%, продаје имовине 6.99% и други приходи 11,34%. Други ребаланс буџета за 2021. годину обухватио је повећање расхода, пре свега, због повећања неких средстава за пројекте јавних предузећа, минималне зараде и плата у јавном сектору али и због додатних дотација за социјалну заштиту и друго. Од „знаменитијих“ пројеката који су још увек на листи за реализацију у току ове године су санација расвете у Горанском (за шта је предвиђено 1.000.000 динара из буџета), изградња вреловода од хидротермалне бушотине до објекта УСКАО „Ђорђе Предин Баџа“ (33 милиона, из буџету 5, 4), реконструкција водоводне мреже (11,8 милиона из буџета), канализација и пречистач отпадних вода (37,7 милиона, из буџета 30,2), санирање дренажних канала у Малом риту (15 милиона, 3 из буџета), замена водоводних делова у шахтовима (28,5 милиона, из буџета 22,5), депонија у Милешеву (1 милион), Мала марина (3.1 милион).

Непосредно пред почетак седнице одборницима је подељен и материјал за усвајање Завршног рачуна за 2020. годину. Ова тачка дневног реда накнадно је дан пре седнице уврштена без претходног обавештења како одборника тако и јавности, материјал није објављен ни достављен електронским путем него „у папирима“ на самој седници. Уз комплетан завршни рачун одборници су добили и Извештај од независног ревизора о реализацији буџета за прошлу годину у којем је независни ревизор указао на неколико ставки које су проблематичне када је законска регулатива у питању: неадекватно и непрецизно вођење књига основних средстава (за рад), и то како у општинској управи тако и код појединих предузећа и установа, проблем имовине бившег Станкома, статус акција општине Бечеј у имовини ПИК-а, конкретно хотела „Бела лађа“.

Ревизор је указао и да нису усаглашена сва потраживања као и нека договања које има установа „Ђорђе Предин Баџа“. Када су у питању пројекти који су из прошле године нереализовани и који су пребачени за ову (имају проценат извршења на нули) ту су: водоводна мрежа у Браће Чиплића, реконструкција пијаце, замена инсталација у шахтовима (што се радило ове године), Мала марина, канализација у Малом риту, Тандербал, пешачка стаза у Ботри, реконструкција пута у насељу Нестора Џилитова, реконструкције улица Новосадска и Данила Киша, санација Градског музеја, изградња пута у индустријској зони …
Поред ових тачака на дневном реду седнице нашла се и Измена плана рагулације за део простора који је предвиђен за бању, хотел и аква парк.

Предузеће „Потисје-Бечеј“ је предложило одборницима на ус-вајање и комплетан Програм скупљања и одвожења кабастог отпада који је тек сада дошао на ред а већ је први део плана реализован. Наиме, у програму стоји да се план односи на два термина чишћења од којих се први реализовао током априла месеца (пролећно чишћење) а други је најављен сад за октобар. Према овом плану неопходна средства за читав Програм су око 4.4 милиона чиме су покривене плате ангажованих радника, гориво, неопходна земља за насипање, обавештавање грађана, трошкови депоновања.

На овој седници објављено је и да је дата на продају и зграда бивше штампарије „Пролетер“, комплетна парцела са свим објектима и помоћним објектима и то за 15.205.000,00 динара. Одборници су одобрили и расписивање јавног конкурса за директора Градског музеја.

С обзиром да је усвајање одлука из свих тачака дневног реда на седници протекло без расправе и без усмених образложења подносиоца зе неких двадесетак минута само, питали смо председника општине да за медије/јавност мало појасни разлоге за доношење овог ребаласа буџета и због чега је пред одборнике завршни рачун стигао као „изненађење“ на седници.

„Данас смо имали други ребаланс на дневном реду скупштине и један од главних разлога због чега смо га покренули је да би допунили неке позиције јавним предузећима као што је нпр. „Комуналац“ за оно крпљење рупа о којима смо причали летос, допунили смо и позицију за „Потисје-Бечеј“ за изношење кабастог смећа, али оно што је најбитније зашто смо покренули овај ребаланс је и решавање позиције са оним популарним „ципеларинама“ са школама према којој смо ми обавезни да им то исплатимо. Сад смо постигли договор да ћемо исплатити за то 50 посто средстава ове године а 50 посто наредне. Још једна битна ствар јесу и радови на канализацији у које ћемо ући наредне године и за које се морамо припремити јер то подразумева и пројектовање геомеханике за црпне станице које ће бити распоређене по насељеним местима. То је најбитније, остале ствари су могле и да чекају али ето због тога смо се сад одлучили на ребаланс. Имали смо и повећање прихода и надамо се да ће то и даље бити тако, оно што је битно рећи и да је 2.73% пројектован дефицит и надамо се да ће то тако бити и на крају ове године.“ рекао је председник општине Драган Тошић.

О томе зашто је Завршни рачун стигао пред одборнике на овај начин, без благовременог достављање материјала и на брзину, председник Тошић је рекао да су се одлучили да овај документ одмах уврсте у дневни ред прве седнице која је дошла након што је Завршни рачун завршен и кад је добијен извешај јер није било разлога да се чека нека наредна седница.