Политика

21. седница СО Бечеј: Продаја парцела за бању и нова концесија

На 21. седници СО Бечеј која је одржана 24. јануара а којој је председавао подпредседник Скупштине Ненад Томашевић, 24 присутних одборника изгласали су продају остатка парцела за потребе изградње комерцијалне бање, аквапарка и хотела. Овога пута у питању су биле мање парцеле углавном путеви који спајају парцеле за изградњу. У материјалу одборницима стоји да су у питању парцеле које су углавним регистроване као градско грађевинско земљиште под бројевима: 5429/2, 5429/4, 5429/6, 5429/8, 5438/3, све уписане у Лист непокретности број 9173 КО Бечеј. Поред наведених продата је парцела број 7986/4 КО Бечеј регистрована у катастру као градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 02х 20а 22м2 уписане у Лист непокретности број 13771 КО Бечеј. Ова последња је већа парцела и продата је фирми PF Conte Property из Новог Сада за око 19 милиона (фирма је јесенас регистрована) а остале парцеле су продате за 13.6 милиона динара фирми Arthur Bergmann Investment Beograd која је и главни носилац инвестиције у будући бањски комплекс.

Тим поводом председник општине Драган Тошић је након скупштине изјавио да се овом продајом парцела коначно завршава обједињавање куповине простора који је инвеститору потребан за изградњу бањског комплекса.
„Све парцеле које су данас продате налазе се у склопу бечејске бање, хотела и аквапарка. Те парцеле које су данас продате су путеви који су некада делили те парцеле које је купио будући инвеститор. Они нису могли да купе све као једну парцелу јер су парцеле биле подељене. Сад је тај поступак завршен јер све парцеле за које је инвеститор био заинтересован су у њиховом власништву и остаје нам само да приступимо раду. Ја се надам де ћемо већ у марту месецу моћи заједнички да започнемо радове на том делу Тисе и да почне изградње тог будућег аква парка. Тамо више нема парцела на продају, остао је Доњи парк који свакако нећемо продавати. Инвеститор ће током 2022. године добити грађевинску дозволу и моћи ће да након тога почне са припремним радовима а када ће кренути са грађевинским радовима то не знамо. Локацијски услови су предати и завршени . Ми ћемо у фебруару месецу представити јавности и идејни пројекат тог комплекса али то званично може да буде представљено тек кад инвеститор добије грађевинску дозволу за то.“ – рекао је Тошић.

На овој седници је усвојена и одлука о томе да се услуге дезин-секције, дезинфекције и дератизације обједине и да се понуде на уговарање у форми јавно-приватног партнерства. Према овом предлогу партнерство ће бити уговорено на пет година и обједињавало би комплетно услугу за све установе и целу територију општине Бечеј, укључујући и сва домаћинства.

О овој будућој концесији након заседања скупштине новинарима се обратила Јована Топић, шеф одсека за јавне набавке предлагач ове одлуке на седници.
„Ми смо на овој седници одлучили да поступак дератизације, дезинсекције и дезинфекције поверимо путем Закона о јавном и приватном партнерству приватном партнеру што јесте у складу са Законом о комуналној делатности с обзиром да је републичка Комисија најавила да ће у неком скоријем периоду кренути у ревизију локалних самоуправа и проверавати начин поверавања комуналних делатности у општинама. Када су ови послови у питању, до сада је општина Бечеј расписивала јавну набавку за услуге дезисеникције, односно за сузбијање комараца и крпеља. Први пут смо радили дезинфекцију сада са појавом ковида а што се тиче дератизације све установе школске и предшколске су саме набављале те услуге. На овај начин сад имамо прилику да то све објединимо и одлучили смо да то учинимо потписивањем говора са приватним партнером на период од 5 година, што је најмањи могући период, како би видели како услуга функционише. Поступак избора приватног партнера почеће након што се одради конкурсна документација на коју се делимично примењује Закон о јавној набавци а делимично Закон о јавно-приватном парнерству. Рок за подношење понуда биће 60 дана, након тога се са изабраним извођачем саставља предлог јавног уговора који такође скупштина мора да одобри. Биће за све то потребно сигурно 3 месеца, вероватно и дуже, јер никад се не зна колико ће бити понуђача, да ли ће бити жалби и сл. Што се тиче постављених захтева за приватне партнере у смислу капацитета они су постављени у складу са временским периодом у којем ће се услуга вршити и у складу са бројем третмана. Ми смо у току године имали до сада минимално 8 до 10 третмана само за сузбијање комараца и крпеља. За све остало који је обим посла може да се одреди само кад се изађе на терен, за целу територију општине Бечеј. Сам поступак избора приватног партнера ће показати да ли су ти услови можда преамбициозни или не. Републичка Комисија за јавно-приватно партнерство и концесије контролише поступак. Ово ће бити први такав уговор јер ми као локална самоуправа ћемо морати већину комуналних делатности које наша јавна предузећа не раде да путем концесија уговоримо са приватним предузећима а не путем јавних набавки. За сада имамо само димничарске услуге тако уговорене и тај уговор истиче ове године у октобру месецу тако и ту би требало да се припремимо за нову концесију. За услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције вредност посла на годишњем нивоу је процењена у складу са њиховим трошковима и налази се већ у предлогу јавно-приватног парнерства што би било негде око 17 милиона на годишњем нивоу. До сада смо плаћали само за комарце и крпеље око 11 милиона. У предлогу стоји описан и начин вршења услуге дератизације: ради ће се системска дератизација а за домаћинства ће се у месним заједницама делити препарати за дератизацију. То неће бити обавезно него ће заинтересовани моћи да добију препарате ако желе.“– рекла је Јована Топић

Све одлуке су на овој седници усвојене једногласно.