27. седница СО Бечеј: Усвојен завршни рачун за 2021. годину

На 27. седници СО Бечеј која ја трајала неких двадесетак минута као најважнији документ који се нашао пред одборницима био је усвајање Завршног рачуна буџета Општине Бечеј за 2021. годину. 

Према документацији која је приложена укупни приходи и примања у прошлог години били су 1.522.909 хиљада динара, укупни извршени текући расходи и издаци били су 1.444.964 хиљада. Разлика је 77.945 хиљада динара који је наведен у документу као буџетски суфицит.  

Одборници су уз Завршни рачун добили и Извештај независног ревизора у којем се каже да финансијски извештаји „истинито и објективно приказују консолидовану финансијску позицију Општине на крају године и финансијску успешност у усклађивању рачуноводственим прописима који су важећи у Републици Србији. Као и прошле године у извештају ревизора скренута је пажња на неизвршене старе обавезе (више од 10 године) које дужи УСКАО „Ђорђе Предин Баџа“и за које се воде судски спорови. Поред тога ова ревизорска кућа је предложила и књижење неких услуга на дугим контима. То су биле једине две „примедбе“, мишљења са резервом које су наведене у извештају независне ревизорске куће „Бојић ревизија“ која је ангажована. 

У оквиру документације приложен је и извештај о донацијама и задужењима општине Бечеј на домаћем и страном тржишту новца, о извршеним отплатама дугова и камата. Код Банке интеса је 2014. године подигнут кредит у износу од око 47.5 милиона динара за санацију и затварање и рекултивацију депоније „Ботра“, за изградњу топлотне станице у Техничкој школи и за дозволу за употребу термалне боде на бушотини у току 2021. године плаћено је свих 12 рата у укупном износу од 4.18 милиона динара и каматом од око 143 хиљаде динара. За дугорочни кредит који је такође подигнут код Банке интеса на 400.000 евра који је подигнут 2018. године (за опремање бушотине и за пројекат Мале марине) плаћено је такође свих 12 рата са укупном отплатом главнице у износу од око 6.59 милиона динара са око 424 хиљаде на име камате. За кредит који је код Комерцијалне банке подигнут на износ од 132 милиона динара за рефинансирање дугорочних кредита у 2021. године такође плаћено је свих 12 рата у укупном износу од око 25 милиона  са каматом од око 579 хиљада динара. Код Комерцијалне банке у току је још један кредит и то на износ од 115 милиона динара (за пројекте постављања туцаника на неасфалтираним путевима, реконструкцију улице Золтана Чуке и за изградњу расвете на Петровоселском путу), у току прошле године уплаћено је 8 рата у укупном износу од око 8,9 милиона динара, и око 2.5 милиона камате. 

У извештају су приложене и донације компаније и грађана за неке од установа па је тако Народна библиотека имала око 205 хиљада донација, ПУ „Лабуд Пејовић“ око 161 хиљаду. 

На ово седници одборници су изгласали и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Водоканал“, Годишњи извештај Штаба за ванредне ситуације и план рада за 2022. годину као и отуђење неколико парцела углавном због исправки граница парцела које су спорне или које имају спорне објекте које обухватају обе парцеле и то четири парцеле у Бачком Петровом Селу и остале у Бечеју. Општина је откупила и „недостајући“ део парцеле која је већим делом била већ у општинском власништву у улици Светозара Марковића (откупљен део је величине око 837 метара квадратних и то за цену од 715.000 динара. 


Потребна модернизација општинског сајта

Након седнице новинарима се обратио и председник Скупштине општине Бечеј Игор Киш који је након упита новинара о томе због чега је у последње време све учесталија пракса да се дан или два пре саме седнице допуњује дневни ред седнице и убацују се нове тачке. Ово, пре свега, онемогућава одборнике да на време добију материјал и да имају довољно времена да се упознају са садржајем докумената који су уз тај дневни рад приложени.  Поред тога то онемогућава и грађане да се евентуално одлуче да се на основу објављеног дневног реда директно укључе у рад локалног парламента у оквиру институције „Грађанске столице“,  која још увек у нашој Скупштини није заживела. 

Игор Киш је рекао да то јесте мало проблем када је у питању евентуално директно укључивање грађана у рад Скупштине (путем наведене Грађанске столице) али да се они труде да све одлуке и решења која су прошла Општинско веће што пре се нађу и пред одборницима, и да што пре уђу у процедуру реализовања. Он је такође рекао да сматра да је тако и ефикаснији рад Скупштине. 

На упит новинара због чега се још увек на сајту општине не објављују материјали за скупштину, што је опет услов да би институција Грађанске столице почела да функционише, он је рекао да је комплетан рад општинске техничке службе ових последњих месеци био поремећен и донекле успорен јер су, на жалост, имали смртни случај у овој служби, шеф ИТ службе Атила Телеки је преминуо, и до сада нису пронашли неко ново адекватно кадровско решење за ту службу. Материјал за заседања СО Бечеј није објављен на сајту општине за последњих 12 седница. 

Председник СО Бечеј, Игор Киш је поново најавио да ће општински сајт ускоро бити комплетно модернизован и реконструисан па ће самим тим бити и олакшан рад те службе и омогућен транспарентнији приступ информацијама за све грађане општине Бечеј.  

Реконструкција сајта је најављивана и прошле године али до сада нема неких видљивијих измена.