29. седница СО Бечеј: Нови в. д. директора ЈП „Комуналац“

На 29. седници СО Бечеј пред одборнике је дошао најпре дневни ред са 15 тачака али је дан пред седницу допуњен са још две тачке. На самом почетку седнице председавајући Игор Киш је образложио да је сазвао седницу у року краћем од 7 дана због хитности именовања новог в.д. директора ЈП „Комуналац“.

Одборници су једногласно изгласали доношење Одлуке о давању сагласности и одобравању јавно-приватног партнерства за обављање услуге одржавања јавних зелених површина на територији општине Бечеј. У образложењу ове одлуке наводи се да је и до сада ова услуга била поверена предузећима „са стране“, тачније ЈП „Комуналац“ већ годинама одржава зелене површине у граду само у једном делу (20 посто укупне површине) а за остатак била је сваке године расписивана јавна набавка.

Још увек траје ликвидациони поступак (од 2016.године) пре- дузећа ЛИНК ФТО Доо па се тако пред одборницима нашао и годишњи извештај овог предузећа у ликвидацији. Ово предузеће је још 2019. године и званично престало са радом јер су сви радници потписали раскид уговора и одјављени. Ликвидациони управник предузећа, Горан Матић, је потписао овај извештај у којем стоји да ликвидација није окончана до сада због тога што нису измирене све обавезе према добављачима које по закону морају бити измирене, као и да постоји још једна препрека окончању ликвидационог поступка а то је да се и даље води спор са једним радником због којег је овој фирми блокиран рачун у марту 2021. године. У извештају пише да је на тај начин онемогућено било какво пословање све док се овај спор не реши. На рачуну се тренутно налази нешто мање од 750.000 динара. Ликвидациони управник наводи у извештају такође да сматра да ће овај ликвидациони поступак ипак бити током 2022. године окончан. Одборници су једногласно усвојили овај извештај.

Као још једна од тачка дневног реда која је пред одборнике дошла као допуна првобитног плана је и Друга измена и допуна програма пословања ЈП „Топлана“ за 2022. годину. Разлог за доношење ове измене како стоји у материјалу су пре свега повећање трошкова за услуге на текућем одржавању, за хаварије према којем ће Топлана сама из сопствених средстава издвојити додатних 3 милиона динара. Поред тога редуковани су и трошкови амортизације за 400.000 динара. У овој измени и допуни програма пословања за 2022. годину планирано је и запошљавање још једног радника у служби производње али ово, према наводима у материјалу који је предало предузеће „Топлана“ неће повећати износ масе зараде за ову годину.

На седници је усвојена и оставка досадашњег директора ЈП „Комуналац“ Жељка Плавшића који је званично писмено обаве- стио надлежне органе да поноси оставку на ту функцију 29. јула 2022. године. На основу предлога који је потписао председавајући Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Ференц Тот и на основу предлога одборничке групе Српске напредне странке за новог в.д. директора изабран је Јован Јечански. Комисија је увидом у достављену документацију утврдила да кандидат испуњава законом прописане услове за обављање ове функције до именовања директора ЈП, а најдуже годину дана.

Одборници су усвојили и одлуку о продаји једне парцеле и једне непокретности у јавној својини (у питању је радња у Доже Ђерђа улици са помоћним објектом) у вредност од око 1.5 милиона динара. Усвојена је о одлука о образовању Комисије за спровођење поступака оцењивања и рангирања кандидата за чланове надзорног од- бора јавног предузећа чији је оснивач Општина. Чланови комисије који су именовани су Биљана Гагић, председник, Маријана Ловрић и Ференц Едвин.

Одборници су усвојили и измену у Надзорном одбору ЈП „Водоканал“. Током остатка рада седнице одборници су изгласали нове чланове школских одбора у скоро свим основним школама на територији општине Бечеј и у Техничкој школи, и именовали нове чланове Управног одбора ПУ „Лабуд Пејовић“.