ОгласиПословни огласи

Бечејпромет запошљава инжењера рада (шеф у производњи)

Назив посла : ИНЖЕЊЕР РАДА (ШЕФ У ПРОИЗВОДЊИ)

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-минимум IV ссс

Врста запослења :
-на неодређено време, пробни рад 3 месеца

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 30.09.2022

Контакт:
радним данима од 10:00-14:00 ПОТИСКА 212, БЕЧЕЈ

becejpromet.pravna@gmail.com

063/1144065