ДруштвоПолитика

30. седница Скупштине Општине Бечеј

На дневном реду скупштине: Накнада за заштиту животне средине, ангажовање спољног ревизора, планови и програми јавних предузећа и институција за 2018. годину, УСКАО “Ђорђе Предин –Баџа“ иѕвештај о раду за 2016. годину …

На седници Скупштине Општине Бечеј која је одржана у петак 23. марта ове године предложен је дневни ред  са 12 тачака. Седници је присуствовало 30 одборника. На дневном реду Скупштине нашле су се одлуке: Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине, Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2017. годину и Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање, инвестиционо одржавање заједничких делова и управљање у стамбеним и стамбено пословним заградама на територији општине Бечеј. На овој седници на дневном реду су се нашли и извештаји и програми и планови рада јавних установа и јавних предузећа као и одлуке о разрешењу и именовању чланова Управних одбора јавних установа и Школских одбора,

Већ на самом почетку седница је започела са радом полусатном расправом о начину извештавања Скупштинских органа од стране одборника у случају да су одборници спречени да присуствују седници. Пре разматрања тачака дневног реда, а током усвајања записника са претходне седнице, одборник опозиционе одборничке групе „Само локално“ Милан Бокун је у полемици о поштовању пословника са Председником скупштине Ненадом Томашевићем напоменуо да је током претходне седнице настао проблем при обавештавању органа Скупштине о евентуалном одсуству одборника ове одборничке групе са ове седнице. Након жустре расправе Председник Скупштине је донео закључак о томе да не постоје разлози за оправданост одсуства одборнице Светлане Динић због обавеза на послу јер је законом сваки послодавац обавезан да јој омогући присуство на заседању Скупштине без обзира на радно време.

Прва тачка дневног реда о доношењу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине изазвала је нову полемику одборника „Само локално“ и Председника Скупштине, касније и Председника Општине Бечеј Драгана Тошића. Иако је уважена примедба при припреми ове Одлуке коју је поднела одборничка група „Само локално“ о нелогичности првобитног предлога да се највећим загађивачима у општини дају финансијске повластице за плаћање ове накнаде ипак је расправа о овој Одлуци ескалирала у нову рунду полемике између Председника општине и опозиционих одборника  на тему инвестиционих улагања у Општини Бечеј, стања привредне инфраструктуре општине Бечеј у претходном периоду  и конкурентности општине Бечеј у привлачењу евентуалних инвеститора. Одлука о прихватању је после ове расправе донесена већином гласова.

Следеће две на почетку наведене одлуке донете су такође већином гласова и без расправе.

Тачка дневног реда која је изазвала  веома жустру расправу  била је о доношењу Решење о усвајању Извештаја о пословању УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ за 2016. годину. У образложењу директора ове установе Дејана Станојева одборници су обавештени да је ово закашњење подношења овог документа од скоро годину дана проузроковано кадровским променама у Установи. Одборник опозиције Милан Бокун указао је да у самом извештају постоје неке финансијске нелогичности и да, по његовом виђењу, овај извештај треба вратити на дораду јер се, по његовим речима, већ у првој табели „не слажу цифре“ посебно у делу где се поједине ставке третирају без основа као доходак и да у документу има много грешака као што су нумерација страница, погрешни датуми и сл. Директор Дејан Станојев је обавестио одборнике да је овај извештај прошао све финансијске контроле како у општинским финансијским органима тако и у трезору, што је касније потврдио, бар из његовог домена, и буџетски инспектор Ђорђе Попов. У расправу су се, о овој тачки повремено укључивали и Председник општине Бечеј и Председник Скупштине уз тврдњу да су примедбе опозиције неутемељене јер је урађена адекватна буџетска контрола документа. Одлука о усвајању Решења донета је са 26 гласова за и 4 гласа против.

Прихваћен је и план рада за 2018. годину за УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ као и Решења о давању сагласности за Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј за 2018. годину за ЈП Комуналац и ЈП Водоканал без расправе и већином гласова.

План рада за 2018. годину Градског Позоришта Бечеј усвојен је већином гласова после расправе коју је покренуо одборник МП-ДЗВМ  Тари Иштван који је изнео виђење да је процентуално недовољно садржаја на мађарском језику и да је културни живот мађарске мањине у општини Бечеј сведен на рад Удружења и кроз аматерске делатности, да не постоје адекватни садржаји као и професионална кадровска структура која би се бавила културним садржајима на мађарском језику. Известилац Плана рада Градског позоришта, др Здравко Петровић, директор ове установе је одговорио одборнику Тари Иштвану да у програму и плановима ове институције за 2018. годину, али и у претходном периоду од када је он на челу ове институције, посебна пажња посвећена да се организује што је могуће више програма на мађарском језику у складу са финансијским могућностима ове институције, да се број представа и извођења на мађарском језику повећао и да је у плану формирање новог ансамбла омладинске драме на мађарском језику и замолио одборнике да, уколико су у могућности, помогну да се остваре контакти и да се  још више побољша понуда културних садржаја.

Последње три тачке дневног реда односиле су се на кадровске промене у Управном одбору Народне библиотеке, Управном одбору Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ и у Школском одбору Економско-трговинске школе.  Ове одлуке су донесене без расправе и већином гласова.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *