Политика

30. седница СО Бечеј: Извештај реализације општинског буџета и јавних предузећа

На 30. седници СО Бечеј бечејска јавна предузећа су коначно дала на разматрање одборницима своје годишње извештаје за прошлу годину. Предложен је Скупштини и Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта за текућу 2022 годину, Извештај о раду Туристичке организације за претходну 2021. годину, као и јавна продаја две парцеле у општинском власништву.

Поред извештаја јавних предузећа пред одборницима се нашао и полугодишњи извештај о реализацији општинског буџета за текућу годину према којем су укупни приходи и примања у том периоду били 752.872.181,00 динара што са пренетим средствима из прошле године од 116.685.000,00 динара укупно чини 869.557.181,00 динара, док су укупни расходи и издаци били 713.894.335,00 динара. Разлика је 154.745.651,00 динара колико је на крају јуна месеца било у плусу у буџету града. Осим уобичајених расхода за потребе комуналних делатности, функционисања установа и јавних предузећа једна од „занимљивости“ у буџету је да је коначно објављена и цифра колико је укупно коштао фестивал „Бечеј Ноћу“ јер извештај о реализацији и спецификацију потрошених средстава нисмо добили од локалне самоуправе иако је то било најављено одмах после завр-шетка манифестације. У буџетском извештају стоји да је утрошено укупно 5.196.000,00 динара.

ЈП „Топлана“ је према извештају за 2021. годину остварила добит, без обзира што је у 2021. години имала нешто ниже приходе. Укупни приходи за 2021. годину били су 147.945.922,25 динара док су расходи били 134.265.079,67 динара што значи да је пословала са добитком од 13.680.842,58 динара. Овај приход биће намењен покривању губитака из претходних година који у овом тре-нутку износе 83.663.000,00 динара. Даљи планови овог предузећа су да у наредном периоду додатно смањује губитке топлотне енергије у дистрибутивној мрежи услед непланираних хаварија.

И ЈП „Комуналац“ је за 2021. годину у извештају објавило да је пословало са позитивним финансијским резултатима и објавило добит од 371.000 динара. Укупни приходи према том извештају били су 174.947.000,00 динара а расходи 174.576.000,00 динара. Ово предузеће предложило је и измене и допуне програма пословања где су кориговани приходи од јуна месеца за уличну расвету и за нови пројекат пошумљавања.

ЈП „Водоканал“ је у 2021. години исказао губитак од 33.573.750,00 динара. Укупни приходи за ту годину били су 156.749.083,00 динара, укупни расходи 190.322.833,00 динара. Јавно предузеће намерава да у наредном периоду интензивира политику наплате редовних потраживања и евентуално покривање губитка из основног капитала и законских резерви.

Свој извештај о пословања на овој седници за 2021. годину поднела је и Туристичка организација општине Бечеј.

Одборници су на овој седници изгласали све планове, извештаје и програме једногласно као и давање на продају две парцеле од којих је једна парцела градског грађевинског земљишта са зградом и другим објектом под бројем КО 3203 укупне површине 689 метара квадратних са почетном ценом од око 9.5 милиона  динара и парцеле са зградом. У питању је парцела и објекат у којем се раније налазила Национална служба за запошљавање на уласку у насеље Љубе Дорословачког. Други објекат и парцела се води под бројем КО 4840/2 и налази се у Зеленој улици укупне површине од 1030 метара квадратних са почетном ценом од око 3.1 милион динара. Парцела се налази у дворишту иза трговачких објеката преко пута Ерсте Банке.