Економија

Пољопривреда: Ове године скоро без државног земљишта за издавање

Након усвајања Програма заштите и коришћења пољопривредног земљишта на 30. седници СО Бечеј новинарима се обратио и др Анђелко Мишковић, члан Општинског већа задужен за пољопривреду који је подробније образложио овогодишњи програм издавања пољопривредног земљишта као и утрошка средстава у овом делу општинског буџета.

„Данас је овде на Скупштини усвојен годишњи програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта. По овом сада програму остала је јако мала количина земљишта за дељење из разлога што још увек трају уговори са нашим сточарима који су углавном вишегодишњи. Ти уговори су обично, што зависи од врсте стоке, на три, пет или десет година. Следеће године би требало да први уговори истекну па ће бити и већа количина земљишта које ће се поново делити на лицитацији.

У сарадњи са Министарством пољопривреде које има контролу током целог процеса израде Програма укупну количину смо умањили и за део земљишта које је враћено у процесу реституције. Ту смо правили анексе уговора или раскидали те уговоре са досадашњим корисницима. Остатак земљишта ће бити понуђен на првој лицитацији. Морам да напоменем да се сваке године скоро 500 хектара враћа у процесу реституције тако да ћемо се ми у једном моменту наћи у ситуацији да нам преостане само део земљишта које је у наводњавању које неће ићи на реституцију и део земљишта које је већ под уговорима са сточарима али ће и оно временом како истичу уговори отићи у процес реституције.

На почетку овог процеса издавања државног пољопривредног земљишта у општини Бечеј било је чак 2400 хектара у наводњавању и близу 4000 хектара за издавање, сад је то већ смањено на пола. Такође морам да напоменем да је и ово што је преостало за лицитацију врло мало искористивог пољопривредног земљишта, скоро ништа. У питању је укупно око 40-так хектара. Ту морам и да нагласим још једном да је ту мало искористивог земљишта јер се свака парцела веће од 2500 квадратних метара води као пољопривредно земљиште, што значи да су ту урачунате и све баште у Милешеву, Пољаници, Дрљану око кућа. Када се то све сабере онда то изађе да има тих 40 хектара али у суштини то није обрадиво земљиште, или нешто што се може издати.

Тренутно ми немамо више земљишта за издавање, бар не ове године. Што се тиче средстава која ће да пристигну у буџет од издавања земљишта планирано је око 30 и нешто милиона  динара, што је значајно мање од претходних година. То су средства за које знам сигурно јер то су приходи од вишегодишњих уговора. Та средства смо испланирали за стандардне активности и у разговору са пољопривредницима који су сами тражили да се неки путеви поправе. Видећемо шта је од тога могуће и шта може да потпадне под део овог буџета. Трудићемо се свакако да максимално искористимо средства у сврху пољопривреде.

Морам такође да кажем, када је овај Програм у питању, да законски рокови нису испоштовани али не нашом кривицом, па ни кривицом Министарства. Имали смо један већи изазов јер смо морали да видимо шта се догађа са земљом које је некад припадало предузећу „БАГ“ Бачко Градиште. Ово предузеће није уписано у катастру никада као власних земљиште којим је располагало. Ми смо заједно са Министарством ове године то земљиште издвојили јер они су раније имали уговор о куповини тог земљишта али он никада није спроведен у катастру. Ми смо по налогу Министарства, односно Управе за пољопривредно земљиште издвојили „Баг“ а су они остали у обавези да у што краћем року упишу своје власништво да се не би више водило као јавна својина“ – рекао је др Мишковић.