Економија

ЈП „Топлана“: Добит у 2021. години за покривање губитака од раније

Након 30. седнице СО Бечеј директор ЈП „Топлана“, Дејан Вуковић новинарима се обратио и образложио укратко Извештај о пословању за претходну годину и најавио једну већу инвестицију која предстоји у овом предузећу.

О Извештају о пословању за прошлу годину и по којем је ово предузеће у тој години остварило добитак а који је отишао на покривање губитака из претходних година Вуковић је рекао: „Ми смо и пре две године када смо показали онај велики губитак од 63 милиона динара генерално из пословања остварили добит али те године губитак је направила судска пресуда која нам је дошла на наплату негде у фебруару 2020. године. Вођен је дугогодишњи спор са „Србијагасом“ и добили смо пресуду да треба да исплатимо тај дуг. Генерално ми у „Топлани“ од 2016. године, ако сте испратили, не правимо губитке када је у питању пословање. Имали смо тај губитак у 2020. години али већ следеће године смо пословали са добитком и очекујемо и ове године да ћемо наставити тај тренд. Не верујемо да ће добитак бити велик као што је био прошле године али ће га сигурно бити.

Када су у питању инвестиције овог предузећа Вуковић је најавио једну значајну инвестицију у обновљиве енергије.  „Топлана је ушла у велики заједнички пројекат Министарства енергетике и Европске банке за реконструкцију и развој, оно што је урађено до сада је једна брза студија коју је радио EBRD након чега је уследило потписивање меморандума о сарадњи између владе републике Србије, Министарства енергетике, EBRD а и Швајцарске амбасаде. Тај меморандум значи да су средства која су намењена за реализацију тих пројеката обезбеђена, поред Бечеја у том пројекту је још 10 општина. Пројекти се односе на обновљиве изворе енергије. Ми смо конкурисали са пројектом геотермалне енергије „Коришћење геотермалне енергије у систему даљинског грејања“ и ето мислим да након 10 година како смо покренули целу ту причу и израдили ту прву студију, још у децембру 2012. године, да је то сад дошло на дневни ред. Мислим да је у овом случају мало имала ефекат и цела ситуација каква је сад у свету, када је стање са енергентима у питању, да се све убрза и да се један овакав пројекат реализује. Реализацијом овог пројекта Бечеј ће постати општина која неће зависити од увоза енергената, имаћемо сопствени извор енергије који би требало да покрије чак око 80 посто потреба. Значи, смањили би значајно коришћење гаса и једноставно би постали независни када је у питању грејање у нашој општини. Финансијски износ тог пројекта је је око 7-8 милиона евра у Бечеју, што подразумева изградњу постројења за коришћење геотермалне енергије, реконструкцију вреловода и реконструкција топлотних подстаница. Целокупан буџет пројекта је око 30 милиона од Европске банке за реконструкцију и развој, још око 8 милиона од Швајцарске владе и нешто око 3.5 милиона из ЕУ.“

Ипак, за финансирање појединачних пројеката по општинама нису одобрена комплетно неповратна средства, већим делом ту је у питању зајам који ће враћати сама „Топлана“ али су услови повољни како каже директор Вуковић који је и појаснио како ће све то функционисати.  „Ради се о кредиту који је на 15 година, три године грејс периода са 1% каматном стопом. Што је изузетно повољно. С тим да су додатно обезбеђени и грантови у висини до 20 посто средстава. Што значи да се за толико умањује кредит. Очекујемо такође да ћемо добити и још неки проценат гранта у коначници али мисли да је и овако, са 20%, то све јако исплативо. Пројекат ће се реализовати у фазама, сад тренутно се раде детаљне студије које треба да покажу техноекономску анализу и период исплативости инвестиције. Што се тиче нашег пројекта у Бечеју, цифре су веома повољне и мислим да показују да је 6-7 година период исплативости пројекта. Студије које се сад раде треба да буду завршене до краја новембра, цео процес води EBRD, они су расписали и и тендер за одабир консултаната као и тендер за одабир пројектаната. Након тога пројектанти израђују пројектну документацију на нивоу идејних решења, после тога се расписује тендер за извођача и све је у њиховим рукама. Мислим да је то добро јер ће на тај начин да се убрзају радови, нећемо имати класичне појединачне тендере које реализују јавна предузећа самим тим нећемо имати ни неку могућност опструкције у том делу. Можда већ следеће године неки радови и отпочну у Бечеју.“ – рекао је Вуковић.