Политика

31. седница СО Бечеј: Трећи ребаланс буџета

На 31. седници СО Бечеј пред одборницима се нашао трећи реба-ланс општинског буџета. Према документацији која је приложена одборницима и медијима (на сајту општине и даље се не објављује документације пре заседања скупштине за јавност) кориговани су износи када су укупни приходи општине ове године у питању и сад износе 1.841.797.000,00 динара од чега је 173.493.000,00 добијено из виших нивоа власти, пренета средства из претходне године су 116.685.000,00 динара а остали приходи од буџетских корисника су 35.774.000,00 динара. Према овом новом ребалансу расходи који су предвиђени до краја године су 1.632.530.000,00 динара.

У документу који се нашао пред одборницима стоји да је овај ребаланс предложен из неколико разлога, од којих је први добијених 18.154.000,00 динара за куповину сеоских кућа од стране Министарства за бригу о селу. Други разлог је такође унета средства из виших нивоа власти и то за пројекат изградње два бунара, средства су пребачена од стране Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 26.800.000,00 динара. Трећи разлог за доношење овог ребаланса је повећање масе средстава за плате за ПУ „Лабуд Пејовић“ и то у износу од 12.892.000,00 динара за отварање нових група које је одобрило Министарство финансија.

Пред одборницима су се нашле и одлуке о формирају радне групе за измене одлука о општинској управи као и измена одлука о стипендирању студената где се прописују посебни критеријуми и афирмативне мере за студенте са инвалидитетом од којих су најважније смањење критеријума за просечну оцену током студирања на 7 и критеријума који се односе на континуитет уписаних година или губитак статуса студија „на буџету“. Ова одлука донесена је и на основу препорука од стране Поверенице за заштиту равноправности Бранкице Јанковић са циљем заштите од дискриминације студената са инвалидитетом.

На предлог локалне Пореске администрације одборници су усвојили и Одлуку о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама (5) за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину која ће почети да се примењује од 1. јануара следеће године. Утврђене су цене за грађевинско земљиште, станове, куће за становање, пословне објекте гараже и помоћне објекте у свих 5 зона.

На овој седници СО Бечеј именован је поново и нови-стари директор ЈП „Водоканал“, Зоран Грбић на мандатни период од још четири године.

Одборници СО Бечеј потврдили су и промену имена УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ где су из имена избачене речи „културна активност“ па је тако нови назив ове установе Установа за спорт и физичку културу „Ђорђе Предин – Баџа“.  Министарство финансија је још 2017. године доставило допис општини Бечеј која је оснивач да је потребно прецизирати делатност ове установе, да је у питању спортски објекат и да је потребно сходно томе извршити пререгистрацију установе у складу са Законом о спорту и Законом о јавним службама.

Такође одборници су потврдили и одлуку Општинског већа да се предузећу за производњу кондиторски производа „Sweetsystem“ дозволи употреба назива насеља Бечеј на амбалажама.

На 31. седници СО Бечеј присутних 27 одборника је потврди-ло и отуђење неколико парцела грађевинског земљишта у државној својини углавном ради исправке граница суседних парцела и то две које припадају катастарској општини Бачко Петрово Село и три КО Бечеј.

Број чланова Управног одбора Градског позоришта смањен је на 5 чланова након налога од стране Инспекцијско комисије.

Допуњена је и општинска Комисија за планове са два стручна  члана на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам које према Закону о планирању и изградњи предлаже Аутономна покрајина Војводина (1/3 тела).

Измењен је и састав Школског одбора школе „Шаму Михаљ“ из Бечеја као и састав Школског одбора школе „Север Ђуркић“ због тога што је претходном истекао мандат.

Дан пред одржавање 31. седнице допуњен је и дневни ред па је тако пред одборника стигла и трећа по реду измена и допуна Про-грама пословања ЈП „Топлана“ за 2022. годину као и прва измена и допуна Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј. Разлог за доношење ових докумената ЈП „Топлана“ образложио је усклађивањем са трећим ребалансом општинског буџета по којем је овом предузећу из општинског буџета опредељено још 10 милиона динара за покривање дугова према предузећу „Србијагас“ и побољшање текуће ликвидности предузећа.

С обзиром да нико од надлежних није образложио разлоге за доношење трећег буџетског ребаланса новинарима се на крају седнице обратио председник СО Бечеј Игор Киш. „Донели смо трећи ребаланс за ову годину. Ребаланси су увек важни за функционисање целе општине, општинске управе и јавних предузећа и јавних институција који су директни корисници буџетских средстава. Овај ребаланс било је важно донети пре свега због средстава из виших нивоа власти која нам пристижу и које морамо да уврстимо у буџет. Са друге стране, већ смо и при крају године што се финансија тиче и ту смо са овим повећањем цена енергената донели одлуку да будемо мало обазривији у трошењу, да штедимо што се такође може видети у овом ребалансу. Мислим да смо на добром путу, позитиван нам је биланс општине. Општина добро функционише и не видим да ће до краја године бити неких већих проблема у буџету. Наравно, спремамо и буџет за следећу 2023. годину, ту смо при крају, цео буџет је планиран са овим новим информацијама и са сазнањима о новим околностима. Наравно, као и раније уобичајено је да завршимо годину са још једним ребалансом. Планирамо да нам буџет буде готов и усвојен најкасније до 20. децембра, пре свих празника, тако да ћемо и тај последњи ребаланс имати раније.“ – рекао је Киш.