Економија

Јавне набавке у протеклом периоду (октобар 2022)

На сајту јавних набавки из Општине Бечеј је у протекле две недеље објављено да су потписани уговори за три јавне набавке.

ЈП „Комуналац“ потписао је уговор са фирмом Еко Градња доо из Зрењанина за пројекат „Одржавање путева на територији општине Бечеј у зимском периоду“ и то на укупан износ од 4.5 милиона динара (са ПДВ-ом). Ова фирма је за овај посао била једини понуђач.

Потписан је уговор за „инвестиционо одржавање дела зграде Економско-трговинске школе“ са фирмом ГП „Нови Бечеј“ доо из Новог Бечеја и то на износ од 5.632.828,81 динара (са ПДВ-ом). За овај посао укупно је било три понуђача, разлог за доношење одлуке било су докази које је поднела ова фирма да може да има капацитета да испуни све обавезе и предложеног пројекта.

„Потисје-Бечеј“ доо је потписало уговор о набавци ками-она ауто подизача и радне машине утоваривача точкаша путем финансијског лизинга. Уговор је потписан са Reiffeisen leasing доо Београд на укупну цифру од 36.740.995,93 динара. „Потисје Бечеј“ је према том уговору у обавези да исплати 10% учешћа а остатак ће бити исплаћен у 60 једнаких месечних рата.