Економија

Акција „Буџет по мери грађана – И ти се питаш!“: Први састанци у МЗ у Пољаници и Бачком Градишту

Први округли столови у оквиру акције „Буџет по мери грађана – и ти се питаш“ одржани су у Пољаници и у Бачком Градишту.

На ова два скупа се као и током претходних година разговарало на тему непосредних приоритета и о најважнијим проблемима који мештани имају у ова два села. Грађани су у непосредном разговору са представницима организатора и представницима локалне самоуправе одредили своје приоритете. Ови приоритети би требало, у складу са могућностима, да се консеквентно решавају пројектима који ће бити финансирани из посебно опредељеног дела буџета током следеће године.

Да подсетимо, као и ове године и за следећу годину је из општинског буџета за ове пројекте опредељено око 50-так милиона динара.

Први скуп који је одржан ове године је био у најмањем селу у бечејској општини – у Пољаници. Овом скупу осим представника организатора, Бечејског удружења младих, састанку са мештанима присуствовала је и начелница општинског Одељења за урбанизам Даниела Дорословачки. На скупу који се одржао у просторијама МЗ Пољаница мештани су изразили задовољство што је урађена реконструкција пута ка Бечеју што је био један од приоритета претходних неколико година. Но ова веома важна саобраћајница за мештане Пољанице је само делимично санирана (око 3 километра пута) и преостаје још увек да се уради комплетна реконструкција и да се цео пут пресвуче новим асфалтом. Неки од приоритета који су на овом састанку такође поменути, а важни су житељима Пољанице, били су и изградња дечијег игралишта, уподобљавање јавног простора деци за игру, проширење јавне расвете, решавање питања водоснабдевања.

Према речима житеља Пољанице ква-литет воде у водоводу није задовољавајући и тражили су да се размотри уградња пречистача. Организатори ове акције Бечејско удружење младих посебно су нагласили да је ове године већ на првом састанку примећена већа партиципација жена из села. То је посебно запажено јер је у фокусу овогодишње акције афирмација родне равноправности у оквиру овог процеса. Ове године ће фокус организатора бити највећи на родној компоненти, на родном буџетирању. Овогодишња акција биће реализована тако да оба пола буду подједнако заступљена у процесу одлучивања. Пратиће се конкретно и колико је жена учествовало у самом процесу и како су њихови приоритети прошли на гласању. Овако успешна партиципација жена последица је и већег броја радионица, акција и других програма које је баш Бечејско удружење спроводило у селу претходних неколико месеци. Сви ти програми и радионице били су намењене оснаживању сеоских жена.

И У Бачком Градишту одржан је састанак са мештанима којем су присуствовали осим представника организатора Бечејског удружења младих, Александра Ђекића и Дане Мандић, члан Општинског већа задужен за спорт и омладину као и Дуња Шари, интерни буџетски ревизор у општини Бечеј.  Мештани Бачког Градишта који су присуствовали овом скупу у просторијама Месна заједнице изнели су своје приоритете као што су изградња бициклистичке и пешачке стазе према Бисерном острву, асфалтирање више улица и реконструкција, односно асфалтирање улице Саве Ковачевића као једне од најдужих улица у селу која је тренутно посута туцаником. Мештани села су такође разговарали са представницима локалне самоуправе и о комуналним проблемима које имају у селу као што су одржавање јавних зелених површина, уређење центра села, уређење простора позоришта и библиотеке, уређење, осветљавање и обезбеђење сигур-ности пешачких прелаза у центру села на главном путу и др.

„У разговору са мештанима Бачког Градишта негде се сви слажемо да је од велике важности пројекат изградње пешачко-бициклистичке стазе која води од села ка викенд насељу на Старој Тиси и то је нешто што ћемо ми да подржимо и уважимо јер нам је битно шта грађани желе и како размишљају. За тај пројекат тренутно се завршава пројектна документација која ће бити урађена до краја године, тако да ћемо од наредне године моћи овај пројекат и да реализујемо из буџета општине Бечеј. Наша стратегија је обично да за тако капиталне пројекте увек прво покушамо да добијемо нека средства из виших нивоа власти, да на тај начин нађемо већи део средстава и да онда општина има обавезу да један мањи део средстава сама обезбеди из буџета. Остали проблеми о којима смо разговарали, а које мештани Бачког Градишта имају, је нешто што је заједничко за углавном све месне заједнице. Ради се углавном о комуналним проблемима али ту је и један већи пројекат: санацији зграде МЗ која изискује заиста велика средства и то је нешто што ћемо покушати да провучемо уз пројекат санација зграде општинске управе у Бечеју. Од грађана смо данас добили и похвале за све оно што је урађено претходне године: санација тротоара, адаптација терена за мали фудбал који се налази на локалном стадиону, уклањања дивљих депонија на којима континуирано радимо не само овде него у свим насељеним местима. Битно је да разговарамо и да смо у комуникацији јер само тако једни другима можемо да објаснимо зашто одређени пројекат или нека идеја има предност над нечим другим.“ – рекао је овом приликом Дане Мандић