Сервис

Обавезне зимске гуме од почетка новембра

Од 1. новембра, по Закону о саобраћају,  обавезна је употреба зимске аутоопреме. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, подразумева да возила морају бити опремљена зимском опремом ако се на коловозу налазе снег, лед или поледица.

У зимску опрему спадају четири зимска пнеуматика, односно зимске гуме код којих дубина газећег слоја не сме бити мања од четири милиметра.

Поред зимских пнеуматика возачи су обавезни да у пртљажнику обавезно имају и одговарајуће ланце за снег, односно друге уређаје за повећање приањања, које у случају потребе постављају на најмање два погонска точка, уколико наиђу на део пута где је саобраћајним знаком предвиђена обавезна зимска опрема.

У насељу возила не морају бити опремљена ланцима, односно другим уређајима за повећање приањања. Опрема за повећање пријањања (ланци и слично) може се поставити на точкове и на делу пута који није означен знаком “ланци за снег”, али само у случају када је коловоз прекривен снегом.