ДруштвоПолитика

33. Седница Скупштине општине Бечеј – Усвојена Одлука о завршном рачуну за 2017. г

Седница Скупштине општине Бечеј, 33. по реду одржана је у четвртак  14. јуна. На седници су одборници општине Бечеј разматрали девет тачака дневног реда: извршење буџета општине за 2017. годину,  извештаје о раду са финансијаким извештајем Туристичке организације и Историјског архива, измену финансијског плана УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“, план сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину  „Потисје-Бечеј“, три тачке које су се односиле на доношење одлука о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине и замена чланова и председника УО (престанак и разрешење старих чланова и именовање нових) Центра за социјални рад.

Одлука о завршном рачуну општине Бечеј за 2017

Прва тачка дневног реда – Доношење Одлуке о завршном рачуну општине Бечеј за 2017. годину изазвала највише полемике у скупштини града. Одборник Стеван Косановић из одборничке групе «Само локално» на самом почетку дао је образложења зашто ова одборничка група неће подржати ову одлуку. Према његовим речима овај извештај је урађен мимо прописа и препорука министарства финасија јер је спољни ревизор који је ангажован исти као и 2016. године што је супротно закони и чак је предвиђена и казна за ово од 3.000.000 динара. Поред ове примедбе он је рекао да је извештај о извршењу показао и постојање великог дефицита у буџету општине од 143.000.000 динара који уз кредитна задужења о остале обавезе чине скоро пола милијарде динара. Одборник Косановић је такође рекао да су приходи у буџету драстично смањени јер људи масовно одлазе из града и да се не виде ефекти инвестиција које би требало да буду усмерене на запошљавање. Тема обраћања одборника Косановића била су и јавна предузећа «Водоканал» и «Топлана» чији су расходи такође разлог за овако велики дефицит. Косановић је указао и на слабо извршење субвенција за пољопривреду из буџета као и на техничке недостатке самог извештаја где су поједини подаци укључујући и податак о пројекту реконструкције Трга потпуно изостављени у табелама извештаја.

На ово излагање одговорио је председник општине Драган Тошић. Он је објаснио да дефицит постоји и да јесте у том износу али да је одговорно и свесно планиран од стране извршне власти јер су у питању инвестиције које општина Бечеј може да отплати а које су неопходне. Према његовим речима износ дефицита је око 10,5% и  буџет је консолидован и да је тај дефицит делом покривен из буџета претходних година и од кредита. Када су у питању кредити, према речима председника, сама чињеница да су банке одобриле кредите на 1,7 посто камате сведочи о ликвидности општине и да је он лично веома поносан на реализацију свих инвестиција и целокупног буџета, да овакав буџет дозвољава могућност учествовања у пројектима и обезбеђује учешће за пројекте из извора виших нивоа власти. Што се тиче теничких недостатака, попуњавања табела и сл. председник мсатра да, и ако је дошло до таквих грешака, оне нису намерно направљене, да ће бити исправљене и да нису суштински важне за ову Одлуку.

«Добар» и «лош» план

Четврта тачка дневног реда, допуна финансијаског плана УСКАО «Ђорђе Предин – Баџа» је као и сваки пут опет изазвао неслагање опозиционих одборника. Одборник Милан Бокун је указао да се грешке у извештајима и плановима које долазе из ове институције упорно понављају, углавном су техничке природе (нумерисање страница, погрешан е-маил установе и сл.) али има неслагања и у табелама кад су у питању износи код појединих ставки. Ове примедбе су ескалирале у полемику између одборника Бокуна и председника Скупштине Ненада Томашевића.

Пета тачка дневног реда била је мали преседан у Скупштини, План изношења кабастог отпада који је поднело предузеће «Потисје-Бечеј» је похваљен од стране опозиционих посланика и одборница Светлана Динић је рекла да је план детаљан, јасан, транспарентан у односу на коришћење средстава из сопствених прихода и из буџета. Одборница је додала да су овако детљни и уредни планови обавеза и свих осталих установа и предузећа јер буџет општине Бечеј пуне грађани а изабрани на јавне функције и запослени у овим установама су плаћени да на овај начин обављају свој посао.

Гомилање  или «сабирање» фунција и одрицање од одборничких накнада  

Последња тачка дневног реда било је резрешење и именовање председника и чланова УО Центра за социјални рад. На примедбу одборника Милана Бокуна да предлог који је поднет у Скуштини садржи «једно име које се пречесто појављује у предлозима за комисије и друга тела» и да преложена особа има већ неколико функција и да би било упутно у циљу сузбијања праксе гомилања функција да се овај предлог повуче и да се предложи неко други. Председник Скупштине Ненад Томашевић је одговорио одборнику Бокуну са питањем да ли је предложено лице по закону у сукобу интереса. Расправа је опет ескалирала, поменуте су функције председника Скупштине сада и у прошлости у Бечеју и у Новом Саду, начин плаћања накнаде за одборнике за групу грађана «Само локално» на лични рачун одборника Бокуна јер закон не предвиђа да група грађана буде правно лице и да отвори рачун, како се одређују средства за накнаде одборницима и зашто касне накнаде само за групу «Само локално» и др. Председник општине Драган Тошић је обавестио одборнике да је предложена Данијела Дорословачки, када је предложена за ову нову функцију на две своје предходне функције поднела оставку и да их је предала на писарници чиме су оне постале валидне.

Остале тачке дневног реда углавном су се односиле на отуђење парцела и јавних површина и донете су већином гласова без расправе.