ДруштвоПолитика

42. седница СО Бечеј: Прво заседање СО Бечеј у новој години

Пред одборницима су се на првој седници нашли планови пос-ловања предузећа за 2019. годину: ДОО „Линк-ФТО“, јавних предузећа „Водоканал“ и „Топлана“ (са посебним програмима ко-ришћења буџетских средстава) и УСКАО „Ђорђе Предин Баџа“, усвојен је и статут предшколске установе „Лабуд Пејовић“.
На неуобичајено краткој седници једина тачка дневног реда која је усвојена после расправе одборника била је прва и односила се на план пословања ДОО „Линк-ФТО“. Одборник групе„Само локално“, Милан Бокун, је изнео поново став његове одборничке групе да ово предузеће треба укинути јер не виде сврху његовог постојања, а посебно не разлог зашто би грађани Бечеја плаћали рад овог предузећа, али да је првенствено њихова примедба да су јасно видљиве грешке у представљеном плану које се односе на погрешна конта која, према његовим речима, нису довољно детаљно прецизирана. Посебно непрецизне су оне ставке у плану која се односе на приходе и изворе прихода. На ово је одговорио председник УО фирме и известилац Душан Јовановић који је на самом почетку напоменуо да је ово први пут у претходне три године да седници на којој се разматра рад овог предузећа присутан и представник мањинског партнера (30%) у фирми, ПИК-а Бечеј, јер ово предузеће већ неколико година не уплаћује средства за функционисање ово предузећа па је, самим тим, тешко планирати финансијску конструкцију. Са средствима које би ПИК требало да уплати у следећој години предузеће би лакше пословало и буџет би био „релаксиранији“. Ово је, према његовим речима и разлог зашто на неким контима није прецизирана потрошња јер није сигурно да ће средства бити и у уплаћена. ПИК Бечеј још увек није одлучио да ли ће да остане у партнерском односу са општином Бечеј и одржи рад овог предзећа, јер уколико они изађу оно аутоматски престаје да постоји, општина не може да буде оснивач ДОО фирме. Представници ПИК-а Бечеј ће у првом кварталу година одлучити о судбини „Линк-ФТО“. Када је у питању пословање у претходној години Душан Јовановић је рекао да је ово предузеће за сада ликвидно да су успели да максимално уштеде средства, да су плате запослених углавном на минималцу и да се максимално штедело и у другим ставкама, да фирма није кредитно задужена и да су за ову годину чак планирали добит од 49 хиљада динара која ће бити утрошена на покривање дугова из претходног периода.
Остале тачке дневног реда усвојене су без расправе већином гласова укључујући и све планове пословања за следећу годину свих горе наведених јавних предузећа, што је било прилично изненађујуће. На на крају седнице није било одборничких питања.