ДруштвоПолитика

41. седница СО Бечеј: Усвојен план пословања ЈП „Комуналац за 2019. годину

Последња овогодишња седница СО Бечеј одржана је само дан од усвајање буџета. На крају године донете је Одлука о начину вођења књига гостију за физичка лица која пружају услуге смештаја исхране у домаћој радиности, ЈП „Комуналац“ је представио програм пословања за 2019. годину и одлуку о коришћењу средстава која за ово предузеће долазе из општинског буџета, продаја парцеле у улици Хуњади Јаноша, исправка граница суседних парцела у Бачком Градишту код пруге и откуп дела парцеле од стране физичког лица, ангажовање новог лекара за мртвозорника.
Друга тачка дневног реда која се односила на Програм пословања за 2019. годину за ЈП „Комуналац“ је једина изазвала полемику на овој седници. Одборник Стеван Косановић је ставио примедбу на план пословања ЈП „Комуналац“ уз образложење да ово јавно предузеће не задовољава услове за број запослених које прописује Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности и да на тај начин ово предузеће крши закон. Овом уредбом углавном је прописан број радника за одређене комуналне послове по хектару површине која је предмет обраде. Стеван Косановић је посебно поменуо број и кадровску структуру радника који је по овој уредби неопходан за нпр. одржавање гробља или за послове зоохигијене. На ову примедбу одговорио је најпре директор овог предузећа Жељко Плавшић који је рекао да заиста постоји мањак радника али да су сва јавна комунална предузећа у истој позицији јер истовремено постоји и уредба о забрани запошљавања која овим предузећима онемогућава да постигну довољан број радника скоро свих кадровских профила. Председник општине Бечеј, Драган Тошић се такође овим поводом обратио одборницима и рекао да ЈП „Комуналац“ не крши закон јер се придржава уредбе о забрани запошљавања у јавним установама, предузећима, службама и да овај проблем у овом тренутку имају скоро све институције. Остале тачке дневног реда усвојене су без расправе, већином гласова.